Projektu aizstāvēšana

Trešdien 20.12. Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem stundas nenotiek. Notiks 6.klases noslēguma darba projekta aizstāvēšana plkst. 15:00 – mācību īstenošanas vietas Zasas un Atašienes audzēkņiem un 16:00 Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem. Projektu aizstāvēšanā piedalās 5.klases audzēkņi.

Jēkabpils Mākslas skolas vadība