1.a klase Gaida Pluša (1.kab.)
1.b klase Jānis Urtāns (10.kab.)
2.a klase Sigija Šķēle-Tomiņa (24.kab.)
2.b klase Mētra Daume (21.kab.)
3.a klase Gaida Pluša (1.kab.)
3.b klase Dina Lukstiņa (2.kab.)
3.c klase Vēsma Lukstiņa (29.kab.)
4.a klase Ruta Štelmahere (21.kab.)
4.b klase Jānis Urtāns (10.kab.)
5.a klase Daina Eglīte (12.kab.)
5.b klase Daina Eglīte (12.kab.)
6.a klase Vēsma Lukstiņa (29.kab.)
6.b klase Ziedonis Bārbals (27.kab.)
6.c klase Dina Lukstiņa (2.kab.)

Aknīstē – Eva Joča
Atašienē – Ineta Dzirkale
Zasā – Anda Svarāne