JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS 6. KLASES AUDZĒKŅA VĀRDS, UZVĀRDS NOSLĒGUMA DARBA APRAKSTS MĀCĪBU PRIEKŠMETĀ “DARBA NOSAUKUMS”

Mācību gads

  1. Noslēguma darba nosaukums, izmēri. Darba tēmas un materiāla pamatojums.
  2. Darba izpildes tehnika (izmantotie materiāli), žanrs.
  3. Kompozīcijas uzbūve un izteiksmes līdzekļi, to raksturojums.
  4. Noslēguma darba koncepcijas apraksts (pamatideja, iecere, vēstījums, skaidrojums kā mērķis sasniegts).
  5. Darba tapšanas secība (veiksmes un neveiksmes).
  6. Darba pielietojums, kādā vidē, vietā darbu eksponēt.
  7. Kā pats vērtē savu noslēguma darbu.

Rīkojums par iekšējo noteikumu apstiprināšanu (Nr.1-4/21/16 no 29.09.2021).