Skolas adrese: Dambja ielā 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Telefons: 652 31423
Elektroniskais pasts: maksla@edu.jekabpils.lv
Skola atvērta: mācību laikā no plkst.8:30-19:30


Norēķinu rekvizīti:
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024205

AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS “Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

 AS “Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

 AS “Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223


Administrācija:
Lietvede – Aksana Cielava
Tel.nr. 65231423, e-pasts: maksla@edu.jekabpils.lv
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00

Direktors – Ziedonis Bārbals
Tel.nr.: 26879715, e-pasts: ziedonisbarbals@inbox.lv
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00
Pieņemšanas laiks:
darba dienās: 13:00-15:00

Direktora vietniece izglītības jomā – Sigija Šķēle-Tomiņa
Tel.nr.: 26625556, e-pasts: sigija.skele-tomina@edu.jekabpils.lv
Pieņemšanas laiks:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 14:00–15:00
Darba laiks:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 09:00–15:00
otrdienās: 10.00-12.00

Izglītības metodiķe – Daina Eglīte
Tel.nr.: 29210923, e-pasts: daina.eglite@edu.jekabpils.lv
Pieņemšanas laiks:
otrdienās: 09:00-14:00
Darba laiks:
pirmdienās: 08:00–10:00 (attālināti)
otrdienās: 08:30–16:30 (klātienē)
trešdienās: 08:00–10:00 (attālināti)
ceturtdienās: 10:00–13:00 (attālināti)
            18:00-20:00 (klātienē)
piektdienās: 14:45–15:45 (klātienē)
            18:00-20:00 (klātienē)

Bibliotekāre – Ruta Štelmahere
Tel.nr.: 26499256, e-pasts: ruta.stelmahere@edu.jekabpils.lv
Darba laiks:
pirmdienās: 13:00–16:30
otrdienās: 14:00–17:30
trešdienās: 14:30–18:00
ceturtdienās: 14:00–17:30

Saimniecības vadītāja – Maija Bite
Tel.nr.: 20371504, e-pasts: maija.bite@edu.jekabpils.lv
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00

Skolas dežurants – Ojārs Vasaraudzis
Tel.nr.: 20371506
Darba laiks (darba dienās):
12:00-16:30
17:00-20:00


Uzdot jautājumu, iesniegt priekšlikumu vai sūdzību vai sniegt atsauksmi, ierosinājumus skolas vadībai:

[forminator_form id=”2293″]