22.02.2024. Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.11.2022. lēmumā Nr.506

23.02.2023. Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.11.2022. lēmumā Nr.506

27.10.2022 Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.11.2022. lēmumā Nr.506

Jēkabpils novada pašvaldības 28.04.2022 lēmums Nr. 374. Par maksas pakalpojumu cenrādi Jekabpils novada pasvaldibas izglitibas iestādes

Jēkabpils novada pašvaldības 25.11.2021 lēmums Nr. 506 Par līdzfinansējumu Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs

Jēkabpils novada pašvaldības 23.09.2021 lēmums Nr. 250 Saistošie noteikumi par līdzfinansejuma samaksas kartību