ĪSUMĀ PAR SKOLU

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLA ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde. Skola atrodas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā. Skola dibināta, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993.gada 1. decembra lēmumu Nr.360 un Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993. gada 21.decembra lēmumu Nr.242. Skola darbību uzsāka 1993.gada 1.oktobrī, skolas direktors ir Ziedonis Bārbals.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2019. gada 7. maijam (akreditācijas lapas Nr. AI 10337, izdota 2017.gada 19.aprīlī). Mākslas skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V 211 00 1, licence Nr. P-15188, izdota 2017.gada 7.martā). Programmas īstenošanas ilgums seši gadi, 2455 stundas.

Fakti par skolu

1993

GADĀ SKOLA DIBINĀTA

3

FILIĀLES MĀKSLAS SKOLAI

2455

STUNDAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS ILGUMS

670

UN VAIRĀK ABSOLVENTU

Lasīt rakstu

Jaunākās ziņas

Informācijai

Sakarā ar 22.11.2018. Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”, kurš nosaka, ka ar 01.01.2019. no vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā. Ja Jūsu bērns atbilst šim statusam, lūdzam iesniegt iesniegumu skolas lietvedībā par atbrīvojuma piemērošanu, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu.

Lasīt rakstu

“Ko stāsta tautastērps” – Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss

Oktobrī Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicināja Latvijas mākslas skolu audzēkņus piedalīties konkursā “Ko stāsta tautastērps”.

Iesūtītos darbus vērtēja: Latvijas Nacionālā kultūras centra Lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra Mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Tautastērpu centra “Senā klēts” meistare Ziedīte Muze, scenogrāfs un mākslas pedagogs Artūrs Arnis un Latvijas Nacionālā kultūras centra Folkloras un Tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs. 

Lasīt rakstu

Ziedonis Bārbals

Ziedonis Bārbals

Direktors

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati

Jēkabpils Mākslas skolu dibināju 1993.gadā

Izglītība – Poligrāfijas mākslas vidusskola, Mākslas akadēmija (Bakalaurs pedagoģija), Daugavpils Universitāte (Mākslas maģistrs)

Izstādes, plenēri – izstādēs piedalos no 1993. g., Sēlijas plenērā no 2000.g.

Dalība projektos – KKF – Mākslas vēsture; KKF – Mācību materiāli; Pārrobežu projekts; Stili mākslā; ilustrētā terminu vārdnīca, kā atpazīt, pielietot stilu; Figurāla kompozīcija

Intereses, hobiji – Jēkabpils – Vēsturiskā arhitektūra. Iedvesmojos no visa, kas ir skaists un neapstrīdams, cienu profesionālu, radošu darbu. Hobiji – mājas celtniecība, gleznošana darbā, šahs, austrumu cīņas. Mākslas kolekcionēšana metodikā, sapņošana, mērķtiecība. Atzīstu radošu, profesionālu darbu, pamatojumu, atzīstu īstu demokrātiju, noliedzu anarhiju, visa visatļautību. Interesē – mani vistuvākie cilvēki (pēc DIEVA) – ģimene, pasniedzēji akadēmijā, universitātē, poligrāfijas skolā, armijā, klašu audzinātāji. No izcilām pasaules personībām: J.Rozentāls, V.Purvītis, K. Sūniņš u.c.

Sigija Šķēle-Tomiņa

Sigija Šķēle-Tomiņa

Direktora vietniece izglītības jomā

Mācību priekšmeti – mākslas valodas pamati, zīmēšana, gleznošana, darbs materiālā – stikla apgleznošana, kompozīcija

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2011 gada

Izglītība – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā “Vides dizaina” kvalifikācija un “Interjera dizaina” bakalaurs

Dalība projektos – radošās darbnīcas autore un vadītāja – dekupāžas tehnikas apgūšanu (jauniešu grupai no 16 – 20 gadiem) VIAA ESF projekts (2011), radošā darbnīca “Dažādu tehniku apgūšana” 2018

Intereses, hobiji – māksla mani iedvesmo. Interesē mākslinieku biogrāfijas, interjera dizains, mākslas vēsture. Hobijs – interjera dizaina projektēšana

Ruta Štelmahere

Ruta Štelmahere

Skolotāja, bibliotekāre

Mācību priekšmeti – gleznošana, darbs materiālā – tekstilmāksla, mākslas valodas pamati

Jēkabpils mākslas skolā strādāju kopš 1993. gada

Izglītība – beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (1985), Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli (1999), Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības meistardarbnīcu pie prof. A. Naumova, K. Zariņa, maģistratūru (2001)

Izstādes – dalība izstādēs kopš 1987. gada. Personālizstādes: Ruta Štelmahere savos darbos simboliski atklāj cilvēka un tautas likteņstāstus (izstādes “Kurš pamodinās princesi?” “Princese ir dzīva”, “Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi”), vēsta par cilvēcisko attiecību trauslumu (izstāde “Mīlestības stāsts”, “un draugi”), pieskaras eksistenciālām tēmām (“Ar sauli”, “Zemes mala”, “Dzimšanas diena”). Viņas darbus caurvij gaisma – dievišķās klātbūtnes simbols ikdienišķiem un lieliem dzīves notikumiem. Ruta Štelmahere glezno arī ainavas, klusās dabas un ziedus

Dalība projektos – vada mākslas studija “Slieksnis” (kopš 2001. gada), organizē kopizstādes un plenērus. Gleznošanas kursus pieaugušajiem kopš 2011. gada

Intereses, hobiji – dzejniece, divu dzejoļu grāmatu autore: “Ieskaties sēklai acīs” (Latgales Kultūras fonda izd. 1998.). Par otro grāmatu „Klēpis” (apg. “Mansards”, 2011.) ieguvusi Latvijas Literatūras gada balvu dzejā)

Baiba Brūvere-Kukle

Baiba Brūvere-Kukle

Skolotāja

Mācību priekšmeti – mākslas valodas pamati, zīmēšana, darbs materiālā – stikla apgleznošana, gleznošana, kompozīcija

Mākslas skolā strādāju no 2008. gada septembra

Izglītība – pabeigta Rīgas Amatniecības vidusskolas vides reklāmas dizaina nodaļa

Intereses, hobiji – patīk gleznot ainavas, tuvi gaišie, siltie toņi. Iedvesmojos no impresionistu darbiem. Hobijs – apgleznot stikla priekšmetus, nodarboties ar rokdarbiem, tekstila apgleznošana, sienu apgleznošana, interjera iekārtošana

Ina Gelecka

Ina Gelecka

Skolotāja

Mācību priekšmeti – kompozīcija, darbs materiālā – rokdarbi, zīmēšana, gleznošana

Jēkabpils mākslas skolā strādāju no 1998.gada

Izglītība – beigusi Daugavpils mākslas koledžu Saules skolu rokdarbu nodaļu, Daugavpils pedagoģisko universitāti mākslas un mūzikas fakultāti

Izstādes, plenēri – piedalījos izstādēs un plenērā Dānijā, Logumkloster (2004-2005); Galerija “Manss” (2005); Jēkabpils Mākslas skola, izstāde “Auglības laiks”; Līvānu mākslas salonā izstāde “Ziedi” (2007); Plenērs Sēlpilī (2008); Rīgas dizaina skola (2008); Jēkabpils pilsētas dome (2012); Katru gadu Jēkabpils pilsētas svētki. No 2002 gada darbojos Rutas Štelmaheres gleznošanas studijā “Slieksnis”, kopā ar studijas dalībniekiem piedalījos izstādēs: “Vakariņas” (2002); “Dziedinošā gaisma” (2003); “Ainavas. Ziedi” (2004); “Iemīli zīdu” (2007); Salona “Pie Sīpolnieka” 5 gadu jubilejas izstāde (2009); “Eņgeļi” (2008); Jēkabpils pils

Dalība projektos – no 2011.gada vasaras brīvlaikos Jēkabpils mākslas skolā organizēju un vadu vasaras radošās darbnīcas bērniem no 7-14 gadiem

Intereses, hobiji – esmu pēc profesijas rokdarbniece, man patīk apgleznot zīda šalles un šlipses, izgatavot brošas un matu sprādzes no dažādiem audumiem, kopā ar vīru apgleznojam apģērbus aerogrāfijas tehnikā. Lielāko prieku man sagādā gleznošana. Pārsvarā es gleznoju klusās dabas, ainavas, ziedu variācijas, esmu mēģinājusi arī fantazēt un gleznot kaut ko uz filozofiskām tēmām. Sava stila glezniecībā man vēl nav, esmu meklējumos, eksperimentēju dažādās tehnikās un paņēmienos. Mans hobijs ir ķermeņa apgleznošana. Jau vairākus gadus braukāju pa Latvijas pilsētas svētkiem un apgleznoju bērnu sejas

 

Dina Lukstiņa

Dina Lukstiņa

Skolotāja

Mācību priekšmeti – gleznošana, veidošana

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2002. gada

Izglītība – mācījos pie “Pūdnīku skūlas” dibinātāja, lielas autoritātes kultūras mantojuma saglabāšanā podnieka Ēvalda Vasiļevska Rēzeknē; Amatniecības kameras keramiķa meistara diploms no 2004. gada

Izstādes – izstādēs regulāri piedalos kā studijas “Slieksnis” dalībniece

Intereses, hobiji – lai arī pēc profesijas esmu keramiķe, mana šī brīža lielākā aizraušanās un nodarbe ir gleznošana. Patīk gleznot plenēros un apgūt jaunas tehnikas. Aizrauj krāsa, faktūra arī forma. Vēl priekšā daudz neapgūta un neizpētīta, daba ir tā, kas mani iedvesmo

Gaida Pluša

Gaida Pluša

Skolotāja

Mācību priekšmeti – veidošana, darbs materiālā, gleznošana, zīmēšana

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 1998. gada

Izglītība – esmu beigusi Rīgas industriālās politehnikuma keramiķa nodaļu, Rīgas amatniecības kamera keramikas meistars, Mūzikas akadēmija pedagoģijas un psiholoģijas kursu programmu

Izstādes – piedalījos izstādēs Dānijā, Logumkloster (2004-2005); Galerija “Manss”; Jēkabpils Mākslas skolā izstāde “Auglības laiks”; Līvānu mākslas salonā izstāde “Ziedi”; Plenērs Sēlpilī (2008); Rīgas dizaina skola (2008); Jēkabpils pilsētas dome (2012); Katru gadu Jēkabpils pilsētas svētkos

Dalība projektos – vadīju Viesītes domē kursus “Dāvanu izgatavošana un iesaiņošana”. No 2011.gada vasaras brīvlaikos Jēkabpils mākslas skolā vadu vasaras radošās darbnīcas bērniem no 7-14 gadiem. No 2002 gada darbojos Rutas Štelmaheres  gleznošanas studijā “Slieksnis”, kopā ar studijas dalībniekiem piedalījos  izstādēs: “Vakariņas” (2002); “Dziedinošā gaisma” (2003); “Ainavas. Ziedi” (2004); “Iemīli zīdu” (2007); salona “Pie Sīpolnieka” 5 gadu jubilejas izstāde (2009); “Eņģeļi” (2008), Jēkabpils pils

Intereses, hobiji – man patīk gleznot dabu un puķes, darbos attēloju savus garīgus un emocionālos pārdzīvojumus. Apgleznoju zīdu, šifonu un stiklu, izgatavoju nelielas rotas un dekorus. Patīk radoši darbi telpu noformēšanā, kā arī dāvanu iesaiņošanā. Iepriecinu bērnus ar body art mākslu. Nodarbojos ar interjera apgleznošanu

Iveta Vucena

Iveta Vucena

Skolotāja

Mācību priekšmeti – datorgrafika, darbs materiālā

Jēkabpils mākslas skolā strādāju kopš 2002. gada

Izglītība – pabeidzu Liepājas pedagoģijas akadēmiju – vizuālo komunikāciju dizains, bakalaurs; Daugavpils Universitāti, mākslas maģistrs; Latvijas Mākslas Akadēmiju – Dizaina pedagogs; Daugavpils Universitāti; Datorzinību mācīšana vispārējās pamatizglītības pakāpē; ECDL Core sertifikāts LV1516, LIKTA; Pedagogu privātprakses sertifikāts

Izstādes – piedalos izstādēs un plenēros no 2003. gada: Saulkrastu novada pašvaldības zālē gleznu izstāde “Rudens rozes” (2012); Jēkabpils galvenā bibliotēka fotogrāfiju izstāde (2010); Foto Konkurss “MoTo=FoTo” (2011); Krustpils pils, fotogrāfiju izstāde (2009); H.K. Andersena piemiņas simpozijs un plenērs Dānijā, Stadebjerggārdā (2009)

Intereses, hobiji – fotogrāfija – studijas un plenēra foto. Interjers –  veidoju interjerus sabiedriskajiem un individuāliem projektiem. Interjers tekstila rūpniecības izstādē Pure London 2010 Olympia Grand & National Halls. Interjers uzņēmumu izstādes stendiem “Ražots Latvijā” un “Ražots Jēkabpilī”. Gleznoju eļļas tehnikā

Vitālijs Lavrinovičs

Vitālijs Lavrinovičs

Skolotājs

Mācību priekšmets – kokapstrāde

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2001. gada

Izglītība – Augstākā (pedagoģiskā) pabeigta; Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāja ar papildspecialitāti galdniecība darbam arodskolā kvalifikāciju; Profesionālā kvalifikācija – kokapstrādes skolotājs

Intereses, hobiji – mans uzskats ir, ka kokapstrāde ir vajadzīgs un lietderīgs priekšmets, jo bērni iemācās pazīt un stādāt ar koku iepazīst amatniecības prasmes, veidojot dažādus sadzīves un mākslas priekšmetus. Iemācās strādāt ar dažādiem darbagaldiem un instrumentiem .Tas paplašina bērnu redzesloku un zināšanas un noteikti noderēs tālākajā dzīvē

Eva Joča

Eva Joča

Skolotāja

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, mākslas valodas pamati, kompozīcija, darbs materiālā, veidošana

Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālē strādāju kopš 2006. gada

Izglītība – Daugavpils Universitāte Mūzikas un Mākslu fakultāte, vidējās izglītības vizuālās mākslas skolotāja, bakalaurs mākslā

Pedagoga privātprakse – “Gleznošanas studija” – gleznošanas nodarbības pieaugušajiem; “Filcēšanas studija” – filcēšanas nodarbības pieaugušajiem; “Otiņas” – vizuālās mākslas pulciņš pirmskolas vecuma bērniem

Izstādes – 2012.g. – Evas Jočas personālizstāde Aknīstes novada pašvaldības telpās; 2011. g. – Evas Jočas un Ingas Kovaļevskas darbu izstāde Viesītes kultūras namā; 2010. g. – Evas Jočas personālizstāde “Vasaras stāsts” Aknīstes novadpētniecības muzejā

Dalība projektos – piedalās bērnu vasaras radošajās darbnīcas – kopš 2006. gada; “Eiropas pavasaris” 2010.g.; Lietuvas – Latvijas pārrobežu projekts “CELEBRATE” 2011.g.; “Aknīstes novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 2012. g.

Intereses, hobiji – gleznošana, zīmēšana

Ineta Dzirkale

Ineta Dzirkale

Skolotāja

Mācību priekšmeti – zīmēšana, veidošana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā – keramika, darbs materiālā

Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiālē strādāju kopš 2000. gada

Izglītība – Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolu (1984), Profesionālās tālākizglītības programmas Latvijas Amatniecības kamerā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2002)

Nozīmīgākās izstādes – Starptautiskajā monoizrāžu festivālā “Zvaigzne 2012” Rīgā (2012), Mākslas studijas “Slieksnis” darbu izstādes Jēkabpilī (2012,2009), “Zemes mala” Jēkabpilī, Valmierā (2007), H.K.Andersena 200 gadu jubilejai veltītā simpozijā – plenērā Dānijā (2005), “Dziedinošā gaisma” Jēkabpilī (2003)

Dalība projektos – Savā keramikas darbnīcā “Zaļbirzes” interesentiem vadu izglītojošas interaktīvas nodarbības, kurās iespēja pašiem veidot vai virpot un darinājumu paņemt sev līdzi

Intereses, hobiji – iedvesmo neparasti dzīvesstāsti, sasniegti mērķi, kultūras mantojums, daba. Interesē cilvēces vēsture. Vaļasprieks uzspēlēt ģitāru un keramikā eksperimentējot, censties atspoguļot domas par cilvēku garīgiem meklējumiem un atradumiem

Anda Svarāne

Anda Svarāne

Skolotāja

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā

Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiālē strādāju no 1999. gada

Izglītība – Latvijas Amatniecības Kameras meistara diploms (2002); Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolas keramikas nodaļa (1991)

Izstādes – dalība starptautiskajā keramikas izstādē “Latgales māla trauks” Daugavpils māla mākslas centrā (2012); Dalība starptautiskajā mākslinieku un amatnieku desmitgades sadarbības izstādē Zasā (2012); Personālizstāde “Rudens”, Jaunjelgavas KN, Staburaga saieta nams (2012); Personālizstāde “Zirņa bērni”, Raiņa muzejs Tadenavā, Zasas kultūras nams, Salas kultūras nams (2012); Dalība amatnieku izstādē Averojā, Norvēģijā (2011); Personālizstāde Krustpils pilī (2007); Personālizstāde Raiņa muzejā Tadenavā (2006); Rīgā, Mencendorfa namā personālizstāde “Slāņi” (2004); Piedalījusies izstādēs Dānijā, Vācijā, Itālijā un Lietuvā

Autordarbi – Rubenes pagasta ģerbonis, logo ES LIFE Ziemeļsusēja

Dalība projektos – no 2002 gada autore un vadītāja, kā arī dalībniece; vada lietišķās mākslas meistardarbnīcas bērnu un jauniešu nometnēs, kultūras pasākumos

Intereses, hobiji – teātris, sports

Līga Kate Trukšāne

Līga Kate Trukšāne

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes filiālē strādāju kopš 2017. gada.
Mācību priekšmeti: zīmēšana, gleznošana, mākslas valodas pamati, kompozīcija, darbs materiālā, veidošana.
Izglītība: Daugavpils Universitāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Datordizains.
Projekti un citas aktivitātes: Dalība Viktorijas Valujevas grafikas meistarklasē „Estamps DU 95”, 2016. gadā iegūts sertifikats.
Dalība Lailas Uiskas aerogrāfijas meistarklasē.
Intereses, hobiji: gleznošana, baneru, logo, vizītkaršu izveide, aktīva atpūta.