ĪSUMĀ PAR SKOLU

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLA ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde. Skola atrodas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā. Skola dibināta, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993.gada 1. decembra lēmumu Nr.360 un Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993. gada 21.decembra lēmumu Nr.242. Skola darbību uzsāka 1993.gada 1.oktobrī, skolas direktors ir Ziedonis Bārbals.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2025. gada 19. maijam (akreditācijas lapas Nr. AI 12366). Mākslas skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V 211 00 1, licence Nr. P-15188, izdota 2017.gada 7.martā). Programmas īstenošanas ilgums seši gadi, 2455 stundas.

Fakti par skolu

195

UN VAIRĀK TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ

3

FILIĀLES MĀKSLAS SKOLAI

2455

STUNDAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS ILGUMS

835

SKOLAS ABSOLVENTU

Lasīt tālāk

Aktuālā informācija

Jēkabpils Mākslas skolas ABSOLVENTU IZSTĀDE

No šī gada 8. janvāra līdz 29. februārim Jēkabpils Mākslas skolas zālē un foajē skatāma skolas absolventu izstāde “Turpinājums”. Ekspozīcija iekļaujas skolas 30 gadu jubilejas pasākumu sērijā. Tajā piedalās 26 dalībnieki. Daļa no tiem ir profesionāli mākslinieki, kuri absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju, Regent’s Universitāti Londonā, Kultūras Akadēmiju, Kristīgo Akadēmiju un Daugavpils Universitāti, viņu vārdi mākslā jau pazīstami. Daļa ir topošie mākslinieki, kas studē mākslas koledžās un mākslas akadēmijā. Daļa darbu autoru mākslu nav izvēlējušies kā profesiju, bet – aizraujošu hobiju. Starp viņiem piemēram ir kuģa vadītāja, kas pabeigusi Latvijas Jūras akadēmiju, literatūras zinātniece un dzejniece, Latvijas Universitātes doktorantūras studente.

Lasīt tālāk

Ziemassvētku tirdziņš Jēkabpils Mākslas skolā

Ziemassvētku tirdziņš 21. decembrī (ceturtdien) plkst.17:00-19:00 (par dalību pieteikties pie klašu audzinātājiem līdz 08.12.). Pārējie audzēkņi, kuri netirgo, ir laipni aicināti nāk kopā ar vecākiem atbalstīt savējos!

Lasīt tālāk

Projektu aizstāvēšana

Trešdien 20.12. Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem stundas nenotiek. Notiks 6.klases noslēguma darba projekta aizstāvēšana plkst. 15:00 – mācību īstenošanas vietas Zasas un Atašienes audzēkņiem un 16:00 Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem. Projektu aizstāvēšanā piedalās 5.klases audzēkņi.

Jēkabpils Mākslas skolas vadība

Lasīt tālāk
Ziedonis Bārbals

Ziedonis Bārbals

Direktors

Jēkabpils Mākslas skolu dibināju 1993.gadā

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati

Izglītība – Poligrāfijas mākslas vidusskola, Mākslas akadēmija (Bakalaurs pedagoģija), Daugavpils Universitāte (Mākslas maģistrs)

Izstādes, plenēri – izstādēs piedalos no 1993. g., Sēlijas plenērā no 2000.g.

Dalība projektos – KKF – Mākslas vēsture; KKF – Mācību materiāli; Pārrobežu projekts; Stili mākslā; ilustrētā terminu vārdnīca, kā atpazīt, pielietot stilu; Figurāla kompozīcija

Intereses, hobiji – Jēkabpils – Vēsturiskā arhitektūra. Iedvesmojos no visa, kas ir skaists un neapstrīdams, cienu profesionālu, radošu darbu. Hobiji – mājas celtniecība, gleznošana darbā, šahs, austrumu cīņas. Mākslas kolekcionēšana metodikā, sapņošana, mērķtiecība. Atzīstu radošu, profesionālu darbu, pamatojumu, atzīstu īstu demokrātiju, noliedzu anarhiju, visa visatļautību. Interesē – mani vistuvākie cilvēki (pēc DIEVA) – ģimene, pasniedzēji akadēmijā, universitātē, poligrāfijas skolā, armijā, klašu audzinātāji. No izcilām pasaules personībām: J.Rozentāls, V.Purvītis, K. Sūniņš u.c.

Sigija Šķēle-Tomiņa

Sigija Šķēle-Tomiņa

Direktora vietniece izglītības jomā

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2011.gada

Mācību priekšmeti – mākslas valodas pamati, zīmēšana, gleznošana, darbs materiālā – stikla apgleznošana, kompozīcija

Izglītība – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā “Vides dizaina” kvalifikācija un “Interjera dizaina” bakalaurs

Dalība projektos – radošās darbnīcas autore un vadītāja – dekupāžas tehnikas apgūšanu (jauniešu grupai no 16 – 20 gadiem) VIAA ESF projekts (2011), radošā darbnīca “Dažādu tehniku apgūšana” 2018, eTwining 2019

Intereses – māksla, mākslinieku biogrāfijas, interjera dizains, mākslas vēsture. Hobijs – interjera dizaina projektēšana

Ruta Štelmahere

Ruta Štelmahere

Skolotāja, bibliotekāre

Jēkabpils mākslas skolā strādāju no 1993.gada

Mācību priekšmeti – gleznošana, darbs materiālā – tekstilmāksla, mākslas valodas pamati

Izglītība – Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (1985), Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli (1999), Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības meistardarbnīcu pie prof. A. Naumova, K. Zariņa, maģistratūru (2001)

Izstādes – dalība izstādēs kopš 1987. gada. Personālizstādes: Ruta Štelmahere savos darbos simboliski atklāj cilvēka un tautas likteņstāstus (izstādes “Kurš pamodinās princesi?” “Princese ir dzīva”, “Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi”), vēsta par cilvēcisko attiecību trauslumu (izstāde “Mīlestības stāsts”, “un draugi”), pieskaras eksistenciālām tēmām (“Ar sauli”, “Zemes mala”, “Dzimšanas diena”). Viņas darbus caurvij gaisma – dievišķās klātbūtnes simbols ikdienišķiem un lieliem dzīves notikumiem. Ruta Štelmahere glezno arī ainavas, klusās dabas un ziedus

Dalība projektos – vada mākslas studija “Slieksnis” (kopš 2001. gada), organizē kopizstādes un plenērus. Gleznošanas kursus pieaugušajiem kopš 2011. gada

Intereses, hobiji – dzejniece, divu dzejoļu grāmatu autore: “Ieskaties sēklai acīs” (Latgales Kultūras fonda izd. 1998.). Par otro grāmatu „Klēpis” (apg. “Mansards”, 2011.) ieguvusi Latvijas Literatūras gada balvu dzejā)

Mētra Daume

Mētra Daume

Skolotāja, izglītības metodiķe

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2014.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija

Izglītība – Latvijas Mākslas akadēmiju glezniecības apakšnozarē (2014). Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu kvalifikācijā Foto dizains (2010)

Izstādes –
2018.g. novembrī gleznu personālizstāde “Pirmais sniegs”
2018.g. maijā fotogrāfiju personālizstāde “Substance” Līvānos, Mūsdienu mākslas galerijā
2018.g. februārī gleznu personālizstāde “Klusums” Krustpils pilī
2017.g. fotogrāfiju izstāde “Mēs atgriezāmies” sadarbībā ar Jēkabpils Vēstures muzeju.
2016.g. gleznu personālizstāde “Novembris” Jūrmals pilsētas muzejā
2016.g. fotogrāfiju personālizstāde “Klusā daba. Portrets”, Latgales vēstniecībā GORS
2014.g. un 2015.g dalība Latgales reģiona mākslinieku izstādēs Rotko centrā.
2013.g fotogrāfiju izstāde “Mātes un meitas”
2013.g gleznu izstāde “Mana telpa”
2012.g foto personālizstāde “Bez nosaukuma” galerijā Zazī
2011.g dalība fotogrāfiju izstādē “Bez rāmjiem”
2010.g dalība Latvijas mēroga kopizstādē “Pārmija 2010”
2009.g. publikācija foto žurnālā “Foto Kvartāls”

Projekti un citas aktivitātes – radošo jauniešu biedrības 4.siena valdes locekle. Sadarbībā ar 4.sienas jauniešiem tiek organizētas radošās darbnīcas, plenēri, semināri un izstādes apskatot dažādus mākslas virzienus – gleznošana, fotogrāfija, video māksla, dzeja utt.

Intereses, hobiji – gleznošana, fotogrāfija

Ieva Radiņa

Ieva Radiņa

Skolotāja

Mācību priekšmets – Datorgrafika
Jēkabpils Mākslas skolā strādā no 2023.gada
Izglītība – Daugavpils Universitāte – profesionālais bakalaura grāds “Mākslā”, grafikas dizainera specialitātē
Intereses – saistītas ar fotogrāfiju, arī video, dizaina, mākslas un reklāmas savstarpējām un citām, iekšējām, ārējām, izpausmēm

Lidija Lazdane

Lidija Lazdane

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju kopš 2022.gada

Mācību priekšmeti – darbs materiālā – datorgrafika

Izglītība – Daugavpils universitāte – matemātikas un informātikas skolotāja kvalifikācija

Intereses, hobiji – atvērta jaunām pārmaiņām, iedvesmojos no pozitīviem un sirsnīgiem cilvēkiem, patīk lasīt dažāda satura literatūru atkarībā no tā brīža emocionālā stāvokļa. Patīk darbs ar skolēniem

Gundra Muceniece

Gundra Muceniece

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādā no 2021.gada

Mācību priekšmeti – veidošana, zīmēšana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā – datorgrafika

Izglītība – Jēkabpils Mākslas skola – “Vizuāli plastiskā māksla”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola – ilustrātors, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola – foto dizaina speciālists, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība, B programma, 72 stundas

Intereses – māksla, rokdarbi, foto

Daina Eglīte

Daina Eglīte

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 1997.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, kompozīcija, grafika

Izglītība – Latvijas Mākslas Akadēmijas Grafikas nodaļas Maģistratūru, Latvijas Mākslas Akadēmijas Latgales filiāles, grafikas nodaļu un Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola, dekoratīvās noformēšanas nodaļu

Izstādes – Piedalos kopš 1996.gada, 6 personālizstādes. Dalība vairākos starptautiskos plenēros un izstādēs. Darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, ASV – Floridā, Kanādā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Dānijā

Manus darbus var apskatīt:
http://artworkdainaeglite.blogspot.com/
http://www.paintingsilove.com/artist/dainaeglite
http://www.youtube.com/watch?v=WJWezAtYQaQ&feature=player_embedded

Iedvesma – gūstu dabā un saskarē ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem. Patīk dārzs, ziedi, ūdeņi. Interesē – kultūrvēsture, nedaudz mistika, simboli un zinātne. Hobijs un profesija – māksla un kultūrvēsture

Baiba Bite

Baiba Bite

Skolotāja

Jēkabpils mākslas skolā – Zasā strādā kopš 2019.gada

Izglītība – Latvijas Lauksaimniecības univeritātes Tehiskās fakultātes studiju programmu Mājas vide izglītībā, iegūstot profesionālo bakalaura grādu izglītībā un mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotāja un informātikas skolotāja pamatskolā kvalifikācija

Dalība projektos
Zemgales kultūras programma projekts “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”. Celaiņu aušanas darbnīcas vadītāja (2018)
Projekta “Vasaras Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem” nometnes pedagogs (2015)
Projekta “Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē” Jēkabpils novada partnera amatniecības darbnīcu (aušanas darbnīca) vadītāja (2014)
Kopš 2015. gada vadu lietišķāsmākslas (aušana) nodarbības pieaugušajiem Jēkabpils novada amatniecības centrā “Rūme”
Radošās Jāņu zāļu aušanas darbnīcas “Kā saulīte uzziedēja.” vadītāja (2020)

Intereses – aktīvi sekoju informācijai un jaunumiem kultūras un izglītības nozarēs. Interesē cilvēku un dzimtu stāsti. Esmu vietas patriote, tas nozīmē, ka lepojos un atbalstu tos un to, kas man ir apkārt. Vaļasprieki – rokdarbi, tautas dejas, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, volejbols

Vēsma Lukstiņa

Vēsma Lukstiņa

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2020.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati

Izglītība – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas skola, Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nozares glezniecības apakšnozares bakalaura un maģistra programmas

Izstādes –
Gleznu izstāde džeza bārā Sidrērija & Taproom, 2020.
Lielā vasaras izstāde 2019., mūsdienu latviešu glezniecība, galerija MANS’S Jēkabpils “Svaiga gaļa kritikai”, diplomdarbu izstāde, LU bijusī bioloģijas fakultāte, Rīga, 2019. Personālizstāde Ķekavas bērnu mākslas skolā, Ķekava, 2019.
“Krustpils”, personālizstāde, Jēkabpils mākslas skola, 2017.
“UNTITLED” Latgales māksla, Daugavpils Marka Rotko centrs, Daugavpils, 2016. Lielā vasaras izstāde 2016., galerija MANS’S, Jēkabpils
“Vai nu ir, vai nu nav!” Latgales reģiona mākslas dienu izstāde, Daugavpils Marka Rotko centrs, Daugavpils, 2014.
Starptautiskā Latvijas Mākslas akadēmijas studentu plenēra izstāde Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerija, Kuldīga, 2014.
“SEB stipendija glezniecībā” konkursa izstāde, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīga, 2014.
“PUMPURI / ŠĶIROTAVA”, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 2013. gada absolventu izstāde, Tabakas fabrika, Rīga

Projekti – Abstraktās glezniecības meistarklase 4.sienas projekta “Autors” ietvaros, Jēkabpils, 2019.
Glezniecības meistarklase 4.sienas mākslas projektā “Mirkļbildes”, Jēkabpils, 2017.
Mākslas projekts “Atveram logus”, 2013.,2014.

Intereses, hobiji – gleznošana, fotogrāfija

Jānis Urtāns

Jānis Urtāns

Skolotājs

Jēkabpils Mākslas skolā strādā no 2015.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, kompozīcija, darbs materiālā- grafika

Izglītība: Latvijas Mākslas akadēmija – Bakalaur un Maģistra grāds mākslā

Izstādes un aktivitātes – ik gadu piedalos Rudens istādē Rēzeknē 2014.-2018.;
Marka Rotko mākslas centrs “UNTITLED” Latgales māksla.Daugavpils 2016.;
Latvijas mūsdienu grafikas izstāde, Krasnojarskā, Krievija. 2015.;
BiArt-galerija “Abstrakcija Latvijas iespiedgrafikā”, Rīga 2014.;
“Atveram logu 2”Jēkabpils Brīvīas iela 2014.;
Latvijas Mākslas Akadēmijas “Pagalma svētki”, Rīga 2014.;
“Atveram logus” Jēkabpils Pasta iela 2013.

Personāžs izstāde – Latgales kultūvēstures mezejā “Vanitas”. Rēzekne 2016.;
Latgales kultūvēstures mezejā “Vanitas”. Rēzekne 2016.;
Valkas pilsētas kultūras namā “Vanitas”. Valka 2016.;
Galerijā Mans’s “Vanitas”. Jēkabpils 2015.;
Jēkabpils tautas nama “Cits skatījums”, Jēkabpils 2013.;
Personāžs izstāde grafikas darbi salonveikalā “Sakta”, Jēkabpils 2012.;
Piedalīšanās Mākslas dienas, Rēzeknē 2010.–2012.gadam;
Vasaras nometne bērniem Jēkabpils Mākslas skolā “Grafikas meistarklase” 2014.-2016.g.

Intereses, hobiji: zīmēšana, estamps, simbolisms, semiotika (uztvere)

Ieva Svarāne

Ieva Svarāne

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā – Zasā strādāju no 2017.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā

Izglītība – LU PPMF “Pedagoģiskās darbības pamati” (2017). Rīgas Amatniecības vidusskola, Tekstilmākslas nodaļa, kvalifikācija – apģērba dizaina speciālists (2013)

Dalība projektos
Zemgales kultūras programma projekts “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”. Viduslaiku tērpu darināšanas darbnīcas vadītāja (2018)
Latvijas un diasporas bērnu nometnes “Dabas dārgumi” projekta asistents un nometnes pedagogs (2016)
Projekta “Vasaras Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem” asistents un nometnes pedagogs (2015)
Projekta “Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē” Jēkabpils novada partnera amatniecības darbnīcu (tekstila darbnīca) vadītāja 6 mēnešus 10 cilvēku grupai (2014)
Kopš 2016.gada esmu vadījusi lietišķāsmākslas pulciņus pirmskolas vecuma bērniem un lietišķās mākslas nodarbības pieaugušajiem.
Kopš 2010.gada piedalos biedrības “Sēļu pūrs” realizētajos projektos, kas saistīti ar mākslau, amatniecību, lokālo kultūrvēsturi

Intereses, hobiji – māksla, kultūrvēsturiskais mantojums, fotografēšana

Ineta Dzirkale

Ineta Dzirkale

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā – Atašienē strādāju no 2000.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, veidošana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, darbs materiālā – keramika

Izglītība – Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolu (1984), Profesionālās tālākizglītības programmas Latvijas Amatniecības kamerā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2002)

Izstādes – Starptautiskajā monoizrāžu festivālā “Zvaigzne 2012” Rīgā (2012), Mākslas studijas “Slieksnis” darbu izstādes Jēkabpilī (2012,2009), “Zemes mala” Jēkabpilī, Valmierā (2007), H.K.Andersena 200 gadu jubilejai veltītā simpozijā – plenērā Dānijā (2005), “Dziedinošā gaisma” Jēkabpilī (2003)

Dalība projektos – Savā keramikas darbnīcā “Zaļbirzes” interesentiem vadu izglītojošas interaktīvas nodarbības, kurās iespēja pašiem veidot vai virpot un darinājumu paņemt sev līdzi

Intereses, hobiji – iedvesmo neparasti dzīvesstāsti, sasniegti mērķi, kultūras mantojums, daba. Interesē cilvēces vēsture. Vaļasprieks uzspēlēt ģitāru un keramikā eksperimentējot, censties atspoguļot domas par cilvēku garīgiem meklējumiem un atradumiem

Eva Joča

Eva Joča

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā – Aknīstē strādāju no 2006.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, mākslas valodas pamati, kompozīcija, darbs materiālā, veidošana

Izglītība – Daugavpils Universitāte Mūzikas un Mākslu fakultāte, vidējās izglītības vizuālās mākslas skolotāja, bakalaurs mākslā

Pedagoga privātprakse – “Gleznošanas studija” – gleznošanas nodarbības pieaugušajiem; “Filcēšanas studija” – filcēšanas nodarbības pieaugušajiem; “Otiņas” – vizuālās mākslas pulciņš pirmskolas vecuma bērniem

Izstādes – 2012.g. – Evas Jočas personālizstāde Aknīstes novada pašvaldības telpās; 2011. g. – Evas Jočas un Ingas Kovaļevskas darbu izstāde Viesītes kultūras namā; 2010. g. – Evas Jočas personālizstāde “Vasaras stāsts” Aknīstes novadpētniecības muzejā

Dalība projektos – piedalās bērnu vasaras radošajās darbnīcas – kopš 2006. gada; “Eiropas pavasaris” 2010.g.; Lietuvas – Latvijas pārrobežu projekts “CELEBRATE” 2011.g.; “Aknīstes novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 2012. g.

Intereses, hobiji – gleznošana, zīmēšana

Anda Svarāne

Anda Svarāne

Skolotāja

Jēkabpils mākslas skolā – Zasā strādāju no 1999.gada

Mācību priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā

Izglītība – Latvijas Amatniecības Kameras meistara diploms (2002); Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolas keramikas nodaļa (1991)

Izstādes – dalība starptautiskajā keramikas izstādē “Latgales māla trauks” Daugavpils māla mākslas centrā (2012); Dalība starptautiskajā mākslinieku un amatnieku desmitgades sadarbības izstādē Zasā (2012); Personālizstāde “Rudens”, Jaunjelgavas KN, Staburaga saieta nams (2012); Personālizstāde “Zirņa bērni”, Raiņa muzejs Tadenavā, Zasas kultūras nams, Salas kultūras nams (2012); Dalība amatnieku izstādē Averojā, Norvēģijā (2011); Personālizstāde Krustpils pilī (2007); Personālizstāde Raiņa muzejā Tadenavā (2006); Rīgā, Mencendorfa namā personālizstāde “Slāņi” (2004); Piedalījusies izstādēs Dānijā, Vācijā, Itālijā un Lietuvā

Autordarbi – Rubenes pagasta ģerbonis, logo ES LIFE Ziemeļsusēja

Dalība projektos – no 2002 gada autore un vadītāja, kā arī dalībniece; vada lietišķās mākslas meistardarbnīcas bērnu un jauniešu nometnēs, kultūras pasākumos

Intereses, hobiji – teātris, sports

Dina Lukstiņa

Dina Lukstiņa

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2002.gada

Mācību priekšmeti – gleznošana, veidošana

Izglītība – mācījos pie “Pūdnīku skūlas” dibinātāja, lielas autoritātes kultūras mantojuma saglabāšanā podnieka Ēvalda Vasiļevska Rēzeknē; Amatniecības kameras keramiķa meistara diploms no 2004.gada

Izstādes – regulāri piedalos kā studijas “Slieksnis” dalībniece

Intereses, hobiji – lai arī pēc profesijas esmu keramiķe, mana šī brīža lielākā aizraušanās un nodarbe ir gleznošana. Patīk gleznot plenēros un apgūt jaunas tehnikas. Aizrauj krāsa, faktūra arī forma. Vēl priekšā daudz neapgūta un neizpētīta, daba ir tā, kas mani iedvesmo

Vitālijs Lavrinovičs

Vitālijs Lavrinovičs

Skolotājs

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 2001.gada

Mācību priekšmets – kokapstrāde

Izglītība – Augstākā (pedagoģiskā) pabeigta; Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāja ar papildspecialitāti galdniecība darbam arodskolā kvalifikāciju; Profesionālā kvalifikācija – kokapstrādes skolotājs

Intereses, hobiji – mans uzskats ir, ka kokapstrāde ir vajadzīgs un lietderīgs priekšmets, jo bērni iemācās pazīt un stādāt ar koku iepazīst amatniecības prasmes, veidojot dažādus sadzīves un mākslas priekšmetus. Iemācās strādāt ar dažādiem darbagaldiem un instrumentiem .Tas paplašina bērnu redzesloku un zināšanas un noteikti noderēs tālākajā dzīvē

Gaida Pluša

Gaida Pluša

Skolotāja

Jēkabpils Mākslas skolā strādāju no 1998.gada

Mācību priekšmeti – veidošana, darbs materiālā, gleznošana, zīmēšana

Izglītība – Rīgas industriālās politehnikuma keramiķa nodaļu, Rīgas amatniecības kamera keramikas meistars, Mūzikas akadēmija pedagoģijas un psiholoģijas kursu programmu

Izstādes – Dānijā, Logumkloster (2004-2005); Galerija “Manss”; Jēkabpils Mākslas skolā izstāde “Auglības laiks”; Līvānu mākslas salonā izstāde “Ziedi”; Plenērs Sēlpilī (2008); Rīgas dizaina skola (2008); Jēkabpils pilsētas dome (2012); Katru gadu Jēkabpils pilsētas svētkos

Dalība projektos – Viesītes domē kursus “Dāvanu izgatavošana un iesaiņošana”. No 2011.gada vasaras brīvlaikos Jēkabpils mākslas skolā vadu vasaras radošās darbnīcas bērniem no 7-14 gadiem. No 2002 gada darbojos Rutas Štelmaheres  gleznošanas studijā “Slieksnis”, kopā ar studijas dalībniekiem piedalījos  izstādēs: “Vakariņas” (2002); “Dziedinošā gaisma” (2003); “Ainavas. Ziedi” (2004); “Iemīli zīdu” (2007); salona “Pie Sīpolnieka” 5 gadu jubilejas izstāde (2009); “Eņģeļi” (2008), Jēkabpils pils

Intereses, hobiji – patīk gleznot dabu un puķes, darbos attēloju savus garīgus un emocionālos pārdzīvojumus. Apgleznoju zīdu, šifonu un stiklu, izgatavoju nelielas rotas un dekorus. Patīk radoši darbi telpu noformēšanā, kā arī dāvanu iesaiņošanā. Iepriecinu bērnus ar body art mākslu. Nodarbojos ar interjera apgleznošanu