Mācību darbu skate

19.-20. decembrī mācību darbu skate.

… uz skolu nāk visu klašu audzēkņi izlikt savus darbus. Kā arī tajos datumos ir iespēja nokārtot mācību parādus!

Skašu grafiks 19.decembris

Skate notiks 1.-6.klasēm.
Katrai klasei ir paredzēti savi skates laiki:

Skates kārtība:
Skatē tiek izstādīti audzēkņu darbi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un darbs materiālā (pēc iespējām).
Katrs autors pie saviem darbiem pievieno zīmīti, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, klase un gadi.

1.klase
Izliek darbus 14.30
Vērtēšana 14.45 – 15.45
Darbu novākšana 15.45 – 16.00

1.a klase – Mākslas skolas foajē
1.b klase – Mākslas skolas zālē

2.klase
Izliek darbus 16.00
Vērtēšana 16.15 – 17.15
Darbu novākšana 17.15-17.30

2.a klase – 21.kabinetā
2.b klase – Mākslas skolas zālē
2.c klase – Mākslas skolas foajē

3.klase
Izliek darbus 17.30
Vērtēšana 17.45 – 18.45
Darbu novākšana 18.45 – 19.00

3.a klase – Mākslas skolas foajē
3.b klase – Mākslas skolas zālē

20.decembris

Skates kārtība:
Skatē tiek izstādīti audzēkņu darbi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un darbs materiālā (pēc iespējām).
Katrs autors pie saviem darbiem pievieno zīmīti, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, klase un gadi.

4.klase
Izliek darbus 14.30
Vērtēšana 14.45 – 15.45
Darbu novākšana 15.45 – 16.00

4.a klase – Mākslas skolas foajē
4.b klase – Mākslas skolas zālē

5.klase
Izliek darbus 16.00
Vērtēšana 16.15 – 17.15
Darbu novākšana 17.15-17.30

5.a klase – Mākslas skolas zālē
5.b klase – 27. kabinets un gaitenis
5.c klase – Mākslas skolas foajē

6.klase
Izliek darbus 17.30
Vērtēšana 17.45 – 18.45
Darbu novākšana 18.45 – 19.00

6.a klase – Mākslas skolas foajē
6.b klase – Mākslas skolas zālē

• Darbi tiek izlikti uz grīdas
• Katrs audzēknis izstādīs savus darbus priekšmetos: zīmēšana, gleznošana, darbs materiālā (pēc iespējām) un kompozīcija. Katra autora darbiem uz atsevišķas lapas jāpievieno viņa vārds, uzvārds, klase un gadi.

• Katra klase darbus izliks sev norādītajā vietā – skolas zālē, foajē, vai norādītajā klasē.

• Skates vērtēšanā piedalīsies tie skolotāji, kuriem tajā brīdī būs iespējams pievienoties skatei.
• Skates atzīmes katrā priekšmetā e-žurnālā parādīsies kā pēdējā papildus atzīme.