JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS
KLAŠU AUDZINĀTĀJI
2019./2020. māc.g.

1.a klase Sk. Daina Eglīte (23.kab.)
1.b klase Sk. Baiba Brūvere-Kukle (29.kab.)
2.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)
2.b klase Sk. Ziedonis Bārbals (27.kab.)
2.c klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
3.a klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)
3.b klase Sk. Jānis Urtāns (10.kab.)
4.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)
5.a klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
5.b klase Sk. Sigija Šķēle-Tomiņa (24.kab.)
6.a klase Sk. Ruta Štelmahere (21.kab.)
6.b klase Sk. Mētra Štelmahere (21.kab.)
6.c klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)