1. a klase Sk.Sigija Šķēle-Tomiņa (24.kab.)
1. b klase Sk.Mētra Štelmahere (21.kab.)
2. a klase Sk.Gaida Pluša (1.kab.)
2. b klase Sk.Dina Lukstiņa (2.kab.)
2. c klase Sk.Vēsma Lukstiņa (29.kab.)
3. a klase Sk.Ruta Štelmahere (21.kab.)
3. b klase Sk.Jānis Urtāns (10.kab.)
4. a klase Sk.Daina Eglīte (12.kab.)
4. b klase Sk.Daina Eglīte (12.kab.)
5. a klase Sk.Vēsma Lukstiņa (29.kab.)
5. b klase Sk.Ziedonis Bārbals (27.kab.)
5. c klase Sk.Dina Lukstiņa (2.kab.)
6. a klase Sk.Gaida Pluša (1.kab.)
6. b klase Sk.Jānis Urtāns (10.kab.)

Aknīstē – Eva Joča
Atašienē – Ineta Dzirkale
Zasā – Anda Svarāne