JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS
KLAŠU AUDZINĀTĀJI
2021./2022. māc.g.

1.a klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)
1.b klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
1.c klase Sk. Vēsma Lukstiņa (24.kab.)
2.a klase Sk. Ruta Štelmahere (21.kab.)
2.b klase Sk. Baiba Brūvere-Kukle (29.kab.)
3.a klase Sk. Daina Eglīte (23.kab.)
3.b klase Sk. Baiba Brūvere-Kukle (29.kab.)
4.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)
4.b klase Sk. Ziedonis Bārbals (27.kab.)
4.c klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
5.a klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)
5.b klase Sk. Jānis Urtāns (10.kab.)
6.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)