JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS
KLAŠU AUDZINĀTĀJI
2020./2021. māc.g.

1.a klase Sk. Ruta Štelmahere (21.kab.)
1.b klase Sk. Baiba Brūvere-Kukle (29.kab.)
2.a klase Sk. Daina Eglīte (23.kab.)
2.b klase Sk. Baiba Brūvere-Kukle (29.kab.)
3.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)
3.b klase Sk. Ziedonis Bārbals (27.kab.)
3.c klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
4.a klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)
4.b klase Sk. Jānis Urtāns (10.kab.)
5.a klase Sk. Ina Gelecka (12.kab.)
5.b klase Sk. Gaida Pluša (1.kab.)
6.a klase Sk. Dina Lukstiņa (2.kab.)
6.b klase Sk. Mētra Štelmahere (21.kab.)