KONSULTĀCIJAS RUDENS BRĪVLAIKĀ

Konsultācijas rudens brīvlaikā

23.oktobrī plkst.10:00–13:00
24.oktobrī plkst.10:00–13:00

Konsultācijām pieteikties pie priekšmetu skolotājiem