UZŅEMŠANA 2023./2024. māc.g.

Jēkabpils Mākslas skola gaida jaunos audzēkņus mācībām Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 2023./2024. māc.g. 18. augustā, plkst. 17:00

Iestājpārbaudījumi klātienē uz tiem ir līdzi jāņem:
Personu apliecinošs dokuments
Ārsta izziņa (forma – Nr.027/u)
Guašas, otas, ūdens trauks, palete
A3 formāta akvareļa papīrs
Parastais zīmulis, dzēšgumija
5 mājas darbi – jebkurā tehnikā.

Uz drīzu tikšanos!

Par sagatavošanas klasi interesēties pie skolotājas Dainas Eglītes tel.nr. 2 9210923 (zvanīt otrā septembra nedēļā).