Darba plāns 2022.g. maijs-jūnijs

Darbus mācību priekšmetos vēlams pabeigt līdz 20.05 

Noslēguma darbu aizstāvēšana 6.klasei 23. maijs, 16.30 skolas zālē. 

Skates: 

  • 24.05. 1.-2.klase;
  • 25.05. 3.-4.klase;
  • 26.05. 5.-6.klase. 

Konsultācijas, atzīmju labošana mācību priekšmetos no 23-26. maijam stundu laikā. 

Izlaidums 6.klasei: 27. maijs, 18.00 skolas zālē.

Liecību izdošana 1.-2.klase: 31. maijs

Prakse: 1,2,3. jūnijs; 6,7,8. jūnijs. no 10.00-13.00

Konsultācija parādniekiem: 1,2,3. jūnijs; 6,7,8. jūnijs no 13.00-14.00 Liecību izdošana 3.-5.klase: 13. jūnijs 

Uz praksi jāņem gleznošanas, zīmēšanas piederumi, piemērots apģērbs laika apstākļiem. 

Uzņemšana uz 1 klasi 9.jūnijs no 17.00-19.00 līdzi jāņem mājas darbi, viens darbs izpildāms uz vietas pēc uzdotās tēmas guaša tehnikā. 

Atvaļinājums pedagogiem no 20. jūnija