Jēkabpils mākslas skolas audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas konkursā MANTOJUMS

Jēkabpils mākslas skolas audzēkņi no programmas īstenošanas vietas Zasā ieguvuši godalgotas vietas  Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursā MANTOJUMS. Solveiga Smilškalne ieguva godalgoto pirmo vietu un Kārlis Lācītis augsto otro vietu.Izsakām pateicību audzēkņu skolotājām Andai un Ievai Svarānēm par ieguldīto darbu!

KONKURSA REZULTĀTI