Informācija audzēkņiem un vecākiem

Par mācību procesa organizešanu no 15.11.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 09.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) un ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – rīkojums Nr.1-4/21/24 (atvērt rīkojumu).