Informācija vecākiem

Pamatojoties uz 2021.gada 20.oktobrī pieņemtiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuri nosaka, ka:

  1. Līdz 2021.gada 29.oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem.
  2. No 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un skola nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi attālināti.
  1. No 2021.gada 1.novembra ir atļauta profesionālās ievirzes programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes. To var organizēt 4.-6.klašu audzēkņiem, kuriem nav iespējas mājas apstākļos veikt mācību uzdevumus, audzēknim piesakoties pie mācību priekšmeta skolotāja un piesakot laiku, kāds ir nepieciešams darba izpildei.
  2. Skolas audzēkņiem vai viņu vecākiem ir atļauts atnākt uz skolu pakaļ saviem darbiem vai materiāliem skolas dežuranta darba laikā P.O.T.C. no plkst.12.00 līdz 18.30. un Pk. no 12.00 līdz 17.30. , iepriekš sazvanot klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju un ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz tel. 65231423 vai rakstot uz skolas elektronisko pastu maksla@jrms.lv, kā arī nodot informāciju klases audzinātājam.