INFORMĀCIJA VECĀKIEM UN AUDZĒKŅIEM

No 4.- 15. oktobrim pie skolotājas Inas Geleckas un Gaidas Plušas mācību stundas notiek attālināti (no mājām).