Informācija audzēkņiem un vecākiem!

Visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Mācību process turpinās attālināti. Ar skolotāju vienojoties individuāli iespējams apmeklēt nodarbības stundu laikā pēc stundu saraksta, (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu grupu vai klašu izglītojamie.

Informācija audzēkņiem un vecākiem!

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību aktualitātēm saistībā ar 2020. gada 27. oktobrī veiktajiem MK noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kuri stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī.
Grozījumi paredz:

Lasīt tālāk

Informācija audzēkņiem un vecākiem!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kas papildināti ar 27.5 punktu šādā redakcijā:

“27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, kā arī amatiermākslas kolektīvi īsteno izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai individuāli. Tā ietvaros nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva.”.

Lasīt tālāk

Aicinām 1.septembrī priecīgi atklāt jauno mācību gadu!

Jēkabpils Mākslas skola aicina 1.klases audzēkņus un vecākus uz svinīgu tikšanos 1.septembrī plkst.15.00:
1.a klases audzēkņiem pie audzinātājas Rutas Štelmaheres 21. kabinetā un
1.b klases audzēkņiem pie audzinātājas Baibas Brūveres-Kukles 29. kabinetā.

Vecāki pulcējas skolas zālē otrajā stāvā.
Lai izvairītos no drūzmēšanās skolas gaiteņos un klašu telpās vecāko klašu audzēkņi ar audzinātājām tiksies klasēs plkst.16.00/16.30 (jāsazinās ar audzinātāju, lai precizētu laikus). Lūdzu sekojiet norādēm no dežuranta!

Stundu saraksti tiks izvietoti pie informācijas stenda, elektroniski skolas mājas lapā, kā arī līdz 10.septembrim nosūtīti e-klasē!

Sīkāka informācija pa tālruni 65231423 vai e-pastu maksla@jrms.lv
Lai mums visiem izdevies šis mācību gads!

Lasīt tālāk

Jēkabpils Mākslas skolas “Iekšējās kārtības noteikumi”

Saite uz “Jēkabpils Mākslas skolas IEKŠĒJIE NOTEIKUMI “Piesardzības pasāumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

Jēkabpils Mākslas skolas “Pielikums pie Iekšējās kārtības noteikumiem Vecākiem un audzēkņiem

2020.gada 25.augustā

Piesardzības pasākumi skolas mācību procesa nodrošināšanā saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Lasīt tālāk