INFORMĀCIJA AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM!

Pamatojoties uz 07.01.2021. grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Jēkabpils Izglītības pārvaldes ieteikumiem,
ATSĀKT mācības visās klasēs attālināti no 2021.gada 11.janvāra.

INFORMĀCIJA AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM!

No 21.decembra līdz 11.janvārim profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mācību process organizējams tikai attālināti. 21. decembrī audzēkņi saņems liecības elektroniski. Otrais semestris sāksies 2021. gada 11. janvārī.

Aicinām 1.septembrī priecīgi atklāt jauno mācību gadu!

Jēkabpils Mākslas skola aicina 1.klases audzēkņus un vecākus uz svinīgu tikšanos 1.septembrī plkst.15.00:
1.a klases audzēkņiem pie audzinātājas Rutas Štelmaheres 21. kabinetā un
1.b klases audzēkņiem pie audzinātājas Baibas Brūveres-Kukles 29. kabinetā.

Vecāki pulcējas skolas zālē otrajā stāvā.
Lai izvairītos no drūzmēšanās skolas gaiteņos un klašu telpās vecāko klašu audzēkņi ar audzinātājām tiksies klasēs plkst.16.00/16.30 (jāsazinās ar audzinātāju, lai precizētu laikus). Lūdzu sekojiet norādēm no dežuranta!

Stundu saraksti tiks izvietoti pie informācijas stenda, elektroniski skolas mājas lapā, kā arī līdz 10.septembrim nosūtīti e-klasē!

Sīkāka informācija pa tālruni 65231423 vai e-pastu maksla@jrms.lv
Lai mums visiem izdevies šis mācību gads!

Lasīt tālāk

Jēkabpils Mākslas skolas “Iekšējās kārtības noteikumi”

Saite uz “Jēkabpils Mākslas skolas IEKŠĒJIE NOTEIKUMI “Piesardzības pasāumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

Jēkabpils Mākslas skolas “Pielikums pie Iekšējās kārtības noteikumiem Vecākiem un audzēkņiem

2020.gada 25.augustā

Piesardzības pasākumi skolas mācību procesa nodrošināšanā saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Lasīt tālāk

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLĀ

Notiek audzēkņu uzņemšana JMS Profesionālās ievirzes programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 20V 211001 programmā, 2020./2021.mācību gadā

Uzņemam Mākslas skolā no 8 gadu vecuma

Dokumentu iesniegšana klātienē 05.08.2020 – 19.08.2020

Elektroniskā pieteikšanās JMS (pieteikuma forma būs aktīva no 01.08.2020)

Uzņemšanas pārbaudījumi 19.08. Jēkabpils mākslas skolā, Dambja ielā 19, 1.stāvā

Lasīt tālāk