JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS DALĪBA VALSTS KONKURSĀ “TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA”

Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko Valsts konkursu mākslā Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem.

2019./2020.mācību gadā konkursa tēma bija „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.”

Atbilstoši vecuma posmam  audzēkņi strādāja pie atšķirīgiem konkursa uzdevumiem. I grupas bērni vecumā no 7 – 10 gadiem iejutās tēmā “Iekšiņa un āriņa”. II grupas dalībnieki vecumā no 11 – 13 gadiem strādāja pie scenogrāfijas uzdevuma “Emocijas un sajūtas”, bet  III grupas  jaunieši vecumā no 14 – 16 gadiem – pie tēmas “Mūzika”.

Lasīt rakstu

Informācija Jēkabpils Mākslas skolas pakalpojumu saņēmējiem

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles centram.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Lasīt rakstu

Informācija audzēkņiem un vecākiem!

NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA
Noslēguma darba aprakstus aizstāvēšanas diena 6.klases nodod 2 eksemplāros noslēguma darba vadītājam kopā ar darbu, vienu eksemplāru iesniedz lietvedei.

Aizstāvēšana notiks Jēkabpils Mākslas skolas zālē: 6.a klasei 26. maijā no plkst.14.00, 6. b klasei 27.maijā no plkst.14.00, 6 c klasei 28.maijā no plkst.14.00. Aizstāvēšanas laikā piedalās tikai pedagogi un viens audzēknis, ievērojot 2m distanci.

Lasīt rakstu

Attālināto mājas darbu uzdevumi!

Sveicieni visiem pēc skolēnu brīvdienām!
Sākam attālināto mācīšanos no pirmdienas (23.marta). Skolas mājas lapā ir atrodami uzdevumi katrai klasei katrā mācību priekšmetā – ATTĀLINĀTO MĀJAS DARBU UZDEVUMI. Pedagogi šajā laika posmā atrodas darba režīmā, konsultējot audzēkņus attālināti – telefoniski, e-pastā vai WhatsApp aplikācijā – pedagogu kontakti – PEDAGOGU TELEFONU NUMURI), konsultācijas laiki ir darba dienās no plkst. 15.00-18.00 (katram pedagogam tie ir konkrēti, skatīt konsultāciju laikus mājas lapā – KONSULTĀCIJU GRAFIKS).

Lasīt rakstu

Informācija par attālināto mācību procesu!

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191), ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir noteicis informāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas, par mācību procesa organizēšanu.
Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestāde sagatavosies turpmākam mācību procesa nodrošināšanai. Lasīt rakstu

Informācija!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim Jēkabpils Mākslas skolā mācību process tiek pārtraukts.
Lūdzam sekot jaunākajai informācijai – mājaslapā katrai klasei tiks ielikti mājasdarbi, kuri mājās ir jāsagatavo un par kuriem vēlāk tiks izliktas atzīmes. Lasīt rakstu