Jēkabpils mākslas skolas audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas konkursā MANTOJUMS

Jēkabpils mākslas skolas audzēkņi no programmas īstenošanas vietas Zasā ieguvuši godalgotas vietas  Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursā MANTOJUMS. Solveiga Smilškalne ieguva godalgoto pirmo vietu un Kārlis Lācītis augsto otro vietu.Izsakām pateicību audzēkņu skolotājām Andai un Ievai Svarānēm par ieguldīto darbu!

KONKURSA REZULTĀTI

Informācija vecākiem

Pamatojoties uz 2021.gada 20.oktobrī pieņemtiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuri nosaka, ka:

 1. Līdz 2021.gada 29.oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem.
 2. No 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un skola nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi attālināti.
Lasīt tālāk

Jēkabpils Mākslas skolas kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus izglītības procesa īstenošanai klātienē no 2021.gada 1.septembra, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, ievērojot šādus pamatprincipus:
  1.1. informēšana;
  1.2. distancēšanās un ierobežojumi;
  1.3. higiēna;
  1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.
Lasīt tālāk