Gitas Palmas izstāde Mākslas skolā

Jēkabpils Mākslas skolas zālē skatāma no 1. februāra līdz 30. aprīlim aplūkojama skolas absolventes Gitas Palmas gleznu izstāde „Līdzās”. 6. martā plkst. 17.00 notiks tikšanās ar mākslinieci.

Izstāde sniedz ieskatu mākslinieces Gitas Palmas iemīļotajās glezniecības tēmās – ainavu un transportlīdzekļu atspoguļošanu gleznās. Gleznotais transports tiek iekļauts gan ainaviskās kompozīcijās, gan tiek portretēts kā atsevišķs veselums. Lasīt rakstu

Informācijai

Sakarā ar 22.11.2018. Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”, kurš nosaka, ka ar 01.01.2019. no vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā. Ja Jūsu bērns atbilst šim statusam, lūdzam iesniegt iesniegumu skolas lietvedībā par atbrīvojuma piemērošanu, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu.

Lasīt rakstu

“Ko stāsta tautastērps” – Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss

Oktobrī Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicināja Latvijas mākslas skolu audzēkņus piedalīties konkursā “Ko stāsta tautastērps”.

Iesūtītos darbus vērtēja: Latvijas Nacionālā kultūras centra Lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra Mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Tautastērpu centra “Senā klēts” meistare Ziedīte Muze, scenogrāfs un mākslas pedagogs Artūrs Arnis un Latvijas Nacionālā kultūras centra Folkloras un Tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs. 

Lasīt rakstu

Vizuālās mākslas konkursa “PILS SĒTA PILSĒTA” rezultāti.

Noslēdzies pirmais Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais vizuālās mākslas konkurss “PILS SĒTA PILSĒTA”, kurā mākslas skolu audzēkņus aicināja iepazīties ar savas tuvākās apkārtnes daudzveidību un skaistumu, zīmējot un gleznojot plenērā. Lasīt rakstu