PAZIŅOJUMS audzēkņiem!

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums. Maija un jūnija mēnesis ir ražens ar notikumiem un darbiem, kuri jāpabeidz, lai priecātos par paveiktajiem gala rezultātiem. Bildē var iepazīties ar plānu, kas palīdzēs plānot jūsu laiku! Lai jauki šie pēdējie mirkļi noslēdzot mācību gadu Mākslas skolā. Lasīt rakstu

Dabas objekta vizuāls pētījums – valsts konkursa I kārta Jēkabpils mākslas skolā

Latvijas Nacionālās kultūras centrs ik gadu rīko Valsts konkursu Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.
2018./2019.mācību gadā konkursa tēma ir dabas objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa dokumentēšanu. Lasīt rakstu

Gitas Palmas izstāde Mākslas skolā

Jēkabpils Mākslas skolas zālē skatāma no 1. februāra līdz 30. aprīlim aplūkojama skolas absolventes Gitas Palmas gleznu izstāde „Līdzās”. 6. martā plkst. 17.00 notiks tikšanās ar mākslinieci.

Izstāde sniedz ieskatu mākslinieces Gitas Palmas iemīļotajās glezniecības tēmās – ainavu un transportlīdzekļu atspoguļošanu gleznās. Gleznotais transports tiek iekļauts gan ainaviskās kompozīcijās, gan tiek portretēts kā atsevišķs veselums. Lasīt rakstu

Informācijai

Sakarā ar 22.11.2018. Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”, kurš nosaka, ka ar 01.01.2019. no vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā. Ja Jūsu bērns atbilst šim statusam, lūdzam iesniegt iesniegumu skolas lietvedībā par atbrīvojuma piemērošanu, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu.

Lasīt rakstu