Skolas adrese: Dambja ielā 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Telefons: 652 31423
Elektroniskais pasts: maksla@edu.jekabpils.lv
Skola atvērta: mācību laikā no plkst.8:30-19:30


Norēķinu rekvizīti:
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024205

AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS “Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

 AS “Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

 AS “Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223


Administrācija:
Lietvede – Aksana Cielava
Tel.nr. 65231423, e-pasts: maksla@edu.jekabpils.lv
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00

Direktors – Ziedonis Bārbals
Tel.nr.: 26879715, e-pasts: ziedonisbarbals@inbox.lv
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00
Pieņemšanas laiks:
darba dienās: 13:00-15:00

Direktora vietniece izglītības jomā – Sigija Šķēle-Tomiņa
Tel.nr.: 26625556, e-pasts: sigija.skele-tomina@edu.jekabpils.lv
Pieņemšanas laiks:
darba dienās: 13:00–14:00
Darba laiks:
darba dienās: 14:00–17:00

Izglītības metodiķe – Mētra Daume
Tel.nr. 20027264
Pieņemšanas laiks:
trešdienās, ceturtdienās: 15:00-18:00

Bibliotekāre – Ruta Štelmahere
Tel.nr. 26499256
Darba laiks:
pirmdienās, trešdienās: 14:00–17:30
otrdienās, ceturtdienās: 13:30–17:00

Saimniecības vadītāja – Maija Bite
Tel.nr. 20371504
Darba laiks (darba dienās):
8:30-12:00
12:30-17:00

Skolas dežurants – Ojārs Vasaraudzis
Tel.nr. 20371506
Darba laiks (darba dienās):
12:00-16:30
17:00-20:00


Uzdot jautājumu, iesniegt priekšlikumu vai sūdzību vai sniegt atsauksmi, ierosinājumus skolas vadībai: