Skolas adrese  Dambja ielā 19, Jēkabpils, LV-5201
Telefons  652 31423
Elektroniskais pasts  maksla@jrms.lv

Norēķinu rekvizīti:
Nosaukums Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024205

AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

 AS „Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

 AS „Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223