Skolas adrese  Dambja ielā 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Telefons  652 31423
Elektroniskais pasts  maksla@jrms.lv

Norēķinu rekvizīti:
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024205

AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

 AS „Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

 AS „Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223

Uzdot jautājumu, iesniegt priekšlikumu vai sūdzību vai sniegt atsauksmi, ierosinājumus skolas vadībai:

Administrācija:

Skola strādā mācību laikā no 9.30-19.30
Lietvede – Aksana Cielava, Tel.nr. 65231423, e-pasts: maksla@jrms.lv
Direktors – Ziedonis Bārbals, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30, Tel.nr. 26879715 e-pasts: ziedonisbarbals@inbox.lv
Skolas dežurants Ojārs Vasaraudzis darba telefons 20371506
Saimniecības vadītāja Maija Bite  darba telefons 20371504

Bibliotekāre – Baiba Brūvere-Kukle, Tel.nr. 28748282
Bibliotekāres darba laiks
Pirmd. Brīvs
Otrd. 12.30-16.00
Tr. 12.30-16.00
Cet. 12.30-16.00
Piektd. 12.30-16.00

Direktora vietniece izglītības jomā – telefons 26716681
Darba laiks:
Pirmd. 14.00-19.30
Otrd. 12.30-18.00
Tr. 14.00-18.00
Cet. 11.00-12.00
Piektd. 14.00-18.00