PASĀKUMS AUDZĒKŅIEM KRĀSAINĀ DIENA

19.oktobrī notika krāsu svinības kopā ar Mākslas skolas audzēkņiem par godu skolas 30 gadu dzimšanas dienai. Katrai klasei bija uzdevums prezentēt kādu no krāsām, vienlaikus, kā jau katrā mākslas darbā, krāsa kļūst īpaša, kad tā ir savā vietā un īpašā saskaņā ar citām krāsām. Mūziķis Billijs Magnusens ir teicis “Kad es piedalos skaņdarbā, man šķiet, ka esmu krāsa kādā gleznā – es varu būt vislabākā zilā krāsa, kāda ir, bet es joprojām esmu tikai daļa no visa attēla”.
Mākslas skolas bērniem bija iespēja satikties arī ar Aknīstes, Zasas un Atašienes filiāļu bērniem, kuri iepazīstināja ar sevi un sirsnīgi sveica Jēkabpils skolu, kā lielāko un vecāko māsu 30 gadu dzimšanas dienā. Svinīgais pasākums noslēdzās ar rotaļām un audzēkņu izstādei Kena parka estrādē.