Jēkabpils Mākslas skolas 30 gadu veltītā izstāde “PAŠPORTRETS”

Jēkabpils Mākslas skola visu šo 2023./2024. mācību gadu svin savu 30. jubileju. Katrai no daudzajām Latvijas mākslas skolām ir savs neatkārtojams raksturs, to veido atrašanās vieta, vēsture, iedzīvotāji, kultūra, pilsētas ainava un saimnieki, mākslas skolas direktors, pedagogi un skolas darbinieki. Kāda ir skola, ko Jēkabpils, Zasas, Aknīstes un Atašienes audzēkņi sauc par savējo? To atklāj gan mācību rezultāti, konkursu uzvarētāji, gan to audzēkņu skaits, kas turpina izglītoties mākslā. Bet visam pāri ir savstarpējās attiecības, radoša vide, draugi, kuriem izkratīt sirdi un kopā izaugt mākslas pasaku namiņā.
Jēkabpils pilsēta un novads mūs pamana tieši izstādēs. Vēl vasarā pilsētā bija iespēja aplūkot skolas absolventu noslēguma darbu izstādi, taču šobrīd laiks jaunai – jubilejas ekspozīcijai.


Skolas jubilejas izstādei audzēkņi sāka gatavoties pagājušā mācību gadā, dažādos mācību priekšmetos strādājot pie vienotas tēmas – pašportreta. Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, veidošanas, tekstilmākslas un mākslas valodas pamatu priekšmetos bērni un jaunieši attēloja sevi – gan portretiskā tiešumā, gan, runājot simbolu un tēlu valodā. Izstādei pašportretus gatavoja arī pedagogi.
Audzēkņu un pedagogu kopīgais veikums radījis sava veida pašas Mākslas skolas pašportretu, atspoguļojot prasmes, izdomu, savu redzējumu un zināšanas.
Izstāde skatāma no 5. oktobra līdz 30. novembrim Jēkabpils Mākslas skolas telpās Dambja ielā 19, vēlāk tā tiks eksponēta Jēkabpils Tautas namā.

Jēkabpils mākslas skolas skolotāji.