PLENĒRS 2023

Š. g. 5., 6., 7., 12., 13., 14. jūnijā no plkst. 10.00 – 13.00 Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem norisināsies mācību programmas ietvaros plenērs, kuras laikā audzēkņiem VĒLAMS (atkarībā no laikapstākļiem) būt brīvā dabā Jēkabpils pilsētas teritorijā. Mācību parādu konsultācijas notiks š. g. 5., 6., 7., 12., 13. jūnijā pēc prakses no plkst. 13.00–14.00 (audzēkņi konsultācijas iepriekš saskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju). Plenēra skate 14. jūnijā plkst. 13.00. Atzīmju izlikšana 15. jūnijā līdz plkst. 11.00, liecību izsniegšana no plkst. 13.00 – 16.00 (par konkrētu laiku vienojas audzinātājs ar klasi).