UZŅEMŠANA 2023./2024. māc.g.

Jēkabpils Mākslas skola aicina mazos mākslas mīļotājus piebiedroties savam audzēkņu pulkam mācībām Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 2023./2024. māc.g. 09. jūnijā, plkst. 17:00 

Iestājpārbaudījumu klātienē ir līdzi jāņem: 
Personu apliecinošs dokuments 
Guašas, otas, ūdens trauks 
A3 formāta akvareļa papīrs 
Parastais zīmulis, dzēšgumija 
5 mājas darbi – jebkurā tehnikā. 

Uz drīzu tikšanos!