Modes skate

Arī šogad 2022./2023. mācību gadā, notika Valsts konkurss profesionālās ievirzes mākslu programmu audzēkņiem. Šī gada konkursa tēma ir “APĢĒRBS = VĒSTĪJUMS”.  

Konkursa uzdevums audzēkņiem bija izveidot apģērbu kolekciju, kurā ietverts konkrēts vēstījums. Konkursā piedalījās 2.-6. klašu audzēkņi, kuri varēja veidot kolekcijas individuāli vai grupās (pēc izvēles). Kolekcijas ideja bija jāatspoguļo prezentācijā –  uz planšetes vai video formātā. 

Mācību priekšmetu pedagogi izstrādāja konkursa uzdevuma tematisko ievirzi un citus nosacījumus atbilstoši konkrētajam audzēkņu vecumposmam, apgūstamajiem mācību priekšmetam un konkursa nosacījumiem, tāpēc rezultātā ir tapušas daudzas ļoti atšķirīgas, neparastas un krāšņas T-kreklu kolekcijas. Esam labi pastrādājuši un mūsu audzēkņi ir gatavi savas kolekcijas prezentēt arī tērpu skatē 22.februārī plkst.16:00! Esat visi laipni aicināti atbalstīt savus klases biedrus.  

Stundas nenotiek!