Mācību darbu skate 2022./2023.m.g. I semestrī

2022.gada 19. un 20.decembrī notika mācību skates visiem skolas audzēkņiem, visās Mākslas skolas mācību iestādēs –Jēkabpilī, Zasā, Aknīstē un Atašienē.
Jēkabpilī skatei tika paredzētas divas dienas lielā audzēkņu apjoma dēļ – kopumā Jēkabpils Mākslas skolā 1.-6.klasi veido 14 klases.
Gan skolotāji, gan audzēkņi novērtē darba iespējas klātienē, jo audzēkņi var pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā un redzēt kā strādā citi vienaudži vai vecākās klases. Īpaši to novērtēt var skates laikā, kad darbi koncentrētā veidā ir apskatāmi un pieejami visiem.


1.un 2.klases izceļas ar ražīgumu. Kaut arī bērniem tas ir pats sākums mākslas ceļā – iepazīšanās gan ar krāsām, to jaukšanu, kompozīcijas un priekšmetu formas veidošanu – audzēkņi ir aizrautīgi un ieinteresēti darbā, tāpēc arī saturs ir interesants un nesamocīts.

3.un 4.klašu bērnu darbos ir redzama jau pirmajās klasēs iegūtā pieredze. Jūtama gan izpratne par krāsu jaukšanas principiem, veidojas savs rokraksts.

4.un 6.klases strādā nopietnāk. Parādās izpratne par priekšmetu konstrukciju, proporcijām, lineāro un krāsu perspektīvu utt. Lai gan darbu apjoms ir krietni mazāks kā pirmajām klasēm, un vecākās klases strādā lēnāk, darbi ir izstrādāti kvalitatīvi.
Lielākais uzdevums gan pašā mācību procesa sākumā, gan arī vecākajās klasēs, ir skaidrot un pieradināt pie dažādiem mākslinieciskajiem paņēmieniem un principiem, tai pat laikā audzinot bērnos arī spēju nebaidīties un eksperimentēt, meklēt oriģinālas tēmas savos darbos. Šajā ziņā izteiktāks radošums novērojams pie bērniem, kas mācās mazajās skolās – Zasā, Aknīstē un Atašienē, jo bērni brīvāk uztver un izvēlās tēlus, kas nav noskatīti, bet nāk no pašu pieredzes.

Lielākais uzdevums gan pašā mācību procesa sākumā, gan arī vecākajās klasēs, ir skaidrot un pieradināt pie dažādiem mākslinieciskajiem paņēmieniem un principiem, tai pat laikā audzinot bērnos arī spēju nebaidīties un eksperimentēt, meklēt oriģinālas tēmas savos darbos. Šajā ziņā izteiktāks radošums novērojams pie bērniem, kas mācās mazajās skolās – Zasā, Aknīstē un Atašienē, jo bērni brīvāk uztver un izvēlās tēlus, kas nav noskatīti, bet nāk no pašu pieredzes.

Pirmā pusgada skates rezultāti Zasā:

“Kopumā skates noritēja veiksmīgi. 1.-3.klases audzēkņiem zīmēšanā piedāvājām pastrādāt dažādās tehnikās, kas bērnus motivēja un darbi tika veikti ar entuziasmu, labi izskatījās skatē. 

4.klasē darbs materiālā veiksmīgs darbs ar audumu un faktūru (A2 formāts), bērniem patika strādāt uz liela formāta. 

Negatīva tendence – sākot no 4.klases audzēķņi mēdz izrādīt apnikumu, kavē. Padagogiem nākas daudz strādāt papildus, lai izpildītu programmu. 

5.klase visaktīvāk un kvalitatīvāk iesaistījās Valsts konkursa darbu izstrādē, radot jau gatavus tērpu kolekcijas paraugus. Izcili gaismas ķermeņi – darbs materiālā, efektīgi izcēla Ziemassvētku noskaņu. 

6.klase veiksmīgi aizstāvēja noslēguma darba projektus, izrāda interesi par darba rezultātu, arī vecāki seko līdzi mācību procesam. 

Pozitīvi darbu ietekmē jaunās telpas – labs apgaismojums, atsevišķi kabineti, ir plaši, audzēkņi jūtas komfortabli”…Anada Svarāne