Audzēkņu uzņemšana programmā “Vizuāli plastiskā māksla”

Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu uzņemšana

Tiek uzņemti audzēkņi no 8 gadu vecuma. Uzņemšanas pārbaudījumi 9. Jūnijā no plkst. 17:00- 19:00 Dambja ielā 19. Jēkabpilī

Jāņem līdzi:
* ārsta izziņa par veselibas stāvokli
* 1 foto 3×4 cm
* 5 mājas darbi jebkurā tehnikā
* A3 formāta akvareļu papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais. Guaša krāsas. Otas. Udēns trauks palete

Uzņemšanas pārbaudījumus vērtēs uzņemšanas komisija.

Papildus informācija:
Elektroniskais pasts: maksla@jrms.lv
Tālrunis : 65231423

Par iestāšanos skolas filiālēs interesēties:
Aknīstes filiālē pie Evas Jočas 29 109 864
Atašienes filiālē pie Inetas Dzirkales 26 599 420
Zasas filiālē pie Andas Svarānes 26 577 249

Par JMS sagatavošanas klasi 5.- 7. g.v. bērniem interesēties pie Dainas Eglītes 29 210 923