Plenērs – prakse 2020./2021.m.g.

Jēkabpils Mākslas skolas

Plenērs – prakse 2020./2021.m.g.

Š.g. 1.,2.,3.,7.,8.,9. jūnijā no pulksten. 10:00 – 13:00 norisināsies plenērs-prakse, mācību parādnieku konsultācijas š.g. 1.,2.,3.,7.,8. jūnijā no pulksten. 14:00 – 16:00 (individuālas konsultācijas tiek iepriekš saskaņotas ar skolotāju)

3.a klase – audzinātāja Ina Gelecka;

3.b klase – audzinātājs Ziedonis Bārbals;

3.c klase – audzinātāja Dina Lukstiņa;

4.a klase – audzinātāja Gaida Pluša;

4.b klase – audzinātājs Jānis Urtāns;

5.a klase – skolotājas Mētra Štelmahere, Vēsma Lukstiņa;

5.b klase – skolotājas Mētra Štelmahere, Vēsma Lukstiņa

Kompozīcija (9 m. st.) : 4 skices papīra formātā A4 izmērā (skices var būt fotogrāfijas, kolāžas, veidotas no dabas materiāliem). Labākā skice jāuzzīmē uz A3 formāta lapas

Tēmu ieteikumi : kompozīciju veidi, līniju ritmi, gaismēnu pētījumi, ielas, pagalmi, arhitektūra, dabas formas, ainava, cilvēki

Gleznošana (8 m.st.) : 2 – 4 darbi A4 izmērā

Tēmu ieteikumi :faktūra, gaismēnu pētījumi, ainavas fragmenti, ūdens, arhitektūra, dabas formas, cilvēki

Zīmēšana (8 m.st.) : 4 darbi A4 izmērā

Tēmu ieteikumi : tekstūra, dabas formas, arhitektūra, cilvēki, dzīvnieki, ainava

5. klases darbus zīmē A5 izmērā. Darbi tiks eksponēti rudens skiču skatē.

Aicinājums pedagogiem ļauties savam radošumam un pievērst uzmanību katra bērna individuālajām spējām!

9. jūnijā plenērs – prakse atzīmju izlikšana pulksten. 13:30, 11. jūnijā izsniedz liecības no pulksten. 15:00 – 17:00 (par konkrētu laiku vienojas audzinātājs ar klasi).