Uzņemšana 20.augustā ir veiksmīgi noslēgusies!

Šodien uzņēmām 23 audzēkņus, no tiem 18 audzēkņus 1. klasē, 3 audzēkņus 2. klasē un 2 audzēkņus 4. klasē! Uzņemtos audzēkņus gaidām otrajā septembrī plkst.15:00 uz svinīgo sveikšanu! Pirmās klases audzinātājas – 1.a klasei Daina Eglīte, 1.b klasei Baiba Brūvere-Kukle, 2.a klasei audzinātāja ir Ina Gelecka, 2.b klasei audzinātājs ir Ziedonis Bārbals un 4.a klasei Ina Gelecka. Uz doto mirkli 1., 3. 4., 5. klases ir pilnas, 2. klasē vēl var uzņemt 5 audzēkņus (11,12 gadi). Lasīt rakstu

PAZIŅOJUMS audzēkņiem!

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums. Maija un jūnija mēnesis ir ražens ar notikumiem un darbiem, kuri jāpabeidz, lai priecātos par paveiktajiem gala rezultātiem. Bildē var iepazīties ar plānu, kas palīdzēs plānot jūsu laiku! Lai jauki šie pēdējie mirkļi noslēdzot mācību gadu Mākslas skolā. Lasīt rakstu

Dabas objekta vizuāls pētījums – valsts konkursa I kārta Jēkabpils mākslas skolā

Latvijas Nacionālās kultūras centrs ik gadu rīko Valsts konkursu Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.
2018./2019.mācību gadā konkursa tēma ir dabas objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa dokumentēšanu. Lasīt rakstu