Aicinām 1.klases audzēkņus un vecākus uz tikšanos 1.septembrī plkst.14.00

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLA aicina 1.klases audzēkņus un vecākus uz tikšanos 1.septembrī plkst.14.00

1A klases audzēkņi tiekas ar audz. Gaidu 1.kab.
1B klases audzēkņi tiekas ar audz. Dinu 2.kab.
1C klases audzēkņi tiekas ar audz. Vēsmu 24.kab.

Vecāki pulcējas skolas zālē otrajā stāvā

Vecākie klašu audzēkņi ar audzinātājiem tiekas plkst. 16.00./16.30. (Laikus precizēt pie audzinātāja)

Sīkāka informācija pa tālruni 6523423 vai epastu maksla@jrms.lv

Lasīt tālāk

Izlaidums 2020./2021.m.g.

Jēkabpils mākslas skolā, Dambja ielā 19, Jēkabpilī 2021.gada 4. jūnijā:

Atašienes un Aknīstes mācību klasēm 16.00- 16.45

6.a klasei 17.00- 17.45

6.b klasei 18.00- 18.45

Izlaidums notiek bez vecāku un sveicēju klātbūtnes!

Ievērojot visas epidemioloģiskās prasības un ievērojot 2m distanci!

Lasīt tālāk

Grozījumi MK noteikumos Nr 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360

2021. gada 27. maijā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) (http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40502762; https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai):

Lasīt tālāk

Plenērs – prakse 2020./2021.m.g.

Jēkabpils Mākslas skolas

Plenērs – prakse 2020./2021.m.g.

Š.g. 1.,2.,3.,7.,8.,9. jūnijā no pulksten. 10:00 – 13:00 norisināsies plenērs-prakse, mācību parādnieku konsultācijas š.g. 1.,2.,3.,7.,8. jūnijā no pulksten. 14:00 – 16:00 (individuālas konsultācijas tiek iepriekš saskaņotas ar skolotāju)

3.a klase – audzinātāja Ina Gelecka;

3.b klase – audzinātājs Ziedonis Bārbals;

3.c klase – audzinātāja Dina Lukstiņa;

4.a klase – audzinātāja Gaida Pluša;

Lasīt tālāk