JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN PEDAGOGI
2020./2021. māc.g.
Saziņai norādītie tel.nr.

1.a klaseSk. Ruta ŠtelmahereTel.nr. 26 499 256
1.b klaseSk. Baiba Brūvere-KukleTel.nr. 28 748 282
2.a klaseSk. Daina EglīteTel.nr. 29 210 923
2.b klaseSk. Baiba Brūvere-KukleTel.nr. 28 748 282
3.a klaseSk. Ina GeleckaTel.nr. 28 348 078
3.b klaseSk. Ziedonis BārbalsTel.nr. 26 879 715
e-pasts: ziedonisbarbals@inbox.lv
3.c klaseSk. Dina LukstiņaTel.nr. 28 772 137
4.a klaseSk. Gaida PlušaTel.nr. 29 647 795
4.b klaseSk. Jānis UrtānsTel.nr. 28 639 222
5.a klaseSk. Ina GeleckaTel.nr. 28 348 078
5.b klaseSk. Gaida PlušaTel.nr. 29 647 795
6.a klaseSk. Dina LukstiņaTel.nr. 28 772 137
6.b klaseSk. Ruta ŠtelmahereTel.nr. 26 499 256
Sk. Mētra ŠtelmahereTel.nr. 20 027 264
Datorgrafikas klaseSk. Baiba Brūvere-KukleTel.nr. 28 748 282
Kokapstrādes klaseSk. Vitālijs LavrinovičsTel.nr. 26 395 461
Direktora vietn. izgl. jomāSk. Vēsma LukstiņaTel.nr. 26 716 681
Aknīstes mācību klaseSk. Eva JočaTel.nr. 29 109 864
Sk. Līga Kate TrukšāneTel.nr. 26 631 760
Zasas mācību klaseSk. Anda SvarāneTel.nr. 26 557 249
Sk. Ieva SvarāneTel.nr. 26 312 838
Sk. Baiba BiteTel.nr. 26 187 719
Atašienes mācību klaseSk. Ineta DzirkaleTel.nr. 26 559 420
Sk. Aneta GrīnbergaTel.nr. 26 338 914