Jēkabpils Mākslas skola un tās audzēkņi sveic visus valsts svētkos!

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(Laimonis Vāczemnieks)

Apsveikuma autors: Nikola Rubene 5a klase