Aicinām sagatavošanas klasi

Aicinām sagatavošanas klasi JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLĀ

1.septembrī plkst. 16.00 12.kabinetā!

Tiekamies!

Sk.Ina.