Audzēkņu uzņemšana 19. AUGUSTĀ

Profesionālās ievirzes izglītības programmā

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Audzēkņu uzņemšana

UZŅEM MĀKSLAS SKOLĀ NO 8 GADU VECUMA

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

19. AUGUSTĀ, PLKST. 16.00 – 19.00

DAMBJA IELĀ 19

Līdzi jāņem:
* ārsta izziņa par veselības stāvokli
* 1 foto 3×4
* 5 mājas darbi jebkurā tehnikā

A3 formāta akvareļu papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, guaša krāsas, otas, ūdens trauks, palete

Uzņemšanas pārbaudījumus vērtēs uzņemšanas komisija.

Papildus informācija:

Elektroniskais pasts: maksla@jrms.lv

Tālrunis: 65231423

Par iestāšanos skolas filiālēs interesēties:

Aknīstes filiālē pie Evas Jočas 29 109 864

Atašienes filiālē pie Inetas Dzirkales 26 599 420

Zasas filiālē pie Andas Svarānes 26 557 249

Par JMS sagatavošanas klasi 5-7 g.v. bērniem interesēties pie Inas Geleckas 28 348 078

Iestājpārbaudījumi notiks ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus un ievērojot 2m distanci.