Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas

2021. gada 5. februārī Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojums Nr. 74 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā
Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. https://likumi.lv/ta/id/320812 Ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā noteikta līdz 2021. gada 6. aprīlim.

Joprojām – pārtraukt mācību procesa norisi, t.sk. konsultācijas, klātienē un nodrošināt mācības attālināti.

LNKC skaidrojums: Izglītības iestādes telpas nevar tik izmantotas izglītojamo pašmācības nodrošināšanai.