Par grozījumiem MK rīkojumā Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2021. gada 21. janvārī Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra rīkojums Nr. 38 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā
Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. https://likumi.lv/ta/id/320439

Izglītības jomā noteikts:

1)      interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti;

2)      profesionālās vidējās izglītības mācību programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci.

LNKC skaidrojums: ir atļautas individuālas nodarbības (1 izglītojamais : 1 pedagogs), kuras nav iespējams veikt attālināti, un tikai izglītības programmas pēdējā kursa izglītojamiem.