INFORMĀCIJA AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM!

No 21.decembra līdz 11.janvārim profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mācību process organizējams tikai attālināti. 21. decembrī audzēkņi saņems liecības elektroniski. Otrais semestris sāksies 2021. gada 11. janvārī.