Informācija audzēkņiem un vecākiem!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kas papildināti ar 27.5 punktu šādā redakcijā:

“27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, kā arī amatiermākslas kolektīvi īsteno izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai individuāli. Tā ietvaros nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva.”.

VĒRŠAM UZMANĪBU Jēkabpils Mākslas skolā no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim mācības notiek attālināti, klātienē konsultāciju veidā – audzēknis strādā individuāli ar pedagogu sazinoties Mykoob, tiek uzdoti attālinātie mājas darbi (MD), pabeigtos darbus (parakstītus – vārds, uzvārds, klase) nes uz skolu atrādīt katram mācību priekšmetu skolotajam attiecīgajā dienā un laikā, kad ir paredzēta mācību stunda vai nodod audzinātajam. Iepriekš audzēknim sazinoties par ierašanos ir pieļaujamas individuālas konsultācijas. Skolotājam var nodod un saņemt mājas darbus klātienē ar skolotāju paskaidrojumiem un uzdevumu nākamajam periodam. Stundu saraksts ir nemainīgs, tajā laikā notiek konsultācijas un saziņa ar mācību priekšmeta skolotāju.