Aicinām 1.septembrī priecīgi atklāt jauno mācību gadu!

Jēkabpils Mākslas skola aicina 1.klases audzēkņus un vecākus uz svinīgu tikšanos 1.septembrī plkst.15.00:
1.a klases audzēkņiem pie audzinātājas Rutas Štelmaheres 21. kabinetā un
1.b klases audzēkņiem pie audzinātājas Baibas Brūveres-Kukles 29. kabinetā.

Vecāki pulcējas skolas zālē otrajā stāvā.
Lai izvairītos no drūzmēšanās skolas gaiteņos un klašu telpās vecāko klašu audzēkņi ar audzinātājām tiksies klasēs plkst.16.00/16.30 (jāsazinās ar audzinātāju, lai precizētu laikus). Lūdzu sekojiet norādēm no dežuranta!

Stundu saraksti tiks izvietoti pie informācijas stenda, elektroniski skolas mājas lapā, kā arī līdz 10.septembrim nosūtīti e-klasē!

Sīkāka informācija pa tālruni 65231423 vai e-pastu maksla@jrms.lv
Lai mums visiem izdevies šis mācību gads!