JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLĀ

Notiek audzēkņu uzņemšana JMS Profesionālās ievirzes programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 20V 211001 programmā, 2020./2021.mācību gadā

Uzņemam Mākslas skolā no 8 gadu vecuma

Dokumentu iesniegšana klātienē 05.08.2020 – 19.08.2020

Elektroniskā pieteikšanās JMS (pieteikuma forma būs aktīva no 01.08.2020)

Uzņemšanas pārbaudījumi 19.08. Jēkabpils mākslas skolā, Dambja ielā 19, 1.stāvā

Uz pārbaudījumu dienu, lai iestātos skolā un noformētu dokumentus jāņem līdzi:
* ārsta izziņa par veselības stāvokli
* dzimšanas apliecības kopija
* 1 foto 3×4
* 5 mājas darbi jebkurā tehnikā
* darba piederumi iestājpārbaudījuma izpildei guašas tehnikā uz A3 formāta lapas