JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS DALĪBA VALSTS KONKURSĀ “TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA”

Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko Valsts konkursu mākslā Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem.

2019./2020.mācību gadā konkursa tēma bija „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.”

Atbilstoši vecuma posmam  audzēkņi strādāja pie atšķirīgiem konkursa uzdevumiem. I grupas bērni vecumā no 7 – 10 gadiem iejutās tēmā “Iekšiņa un āriņa”. II grupas dalībnieki vecumā no 11 – 13 gadiem strādāja pie scenogrāfijas uzdevuma “Emocijas un sajūtas”, bet  III grupas  jaunieši vecumā no 14 – 16 gadiem – pie tēmas “Mūzika”.

Jau rudenī Jēkabpils mākslas skolas audzēkņi gan Jēkabpilī, gan mācību izpildes vietās Zasā, Aknīstē un Atašienē sāka pētīt atbilstošās tēmas, veidojot domu tīklojumus, prāta vētras par uzdoto tēmu. Tas bija izaicinājums – kasti pārvērst par dzīvesvietu putniem, lāčiem, sarkangalvītei, ežiem un visvisādām dzīvām un nedzīvām būtnēm, bet tās ārpusi izveidot tādu, lai kastes atvēršana izrādītos īsts pārsteigums. Vidējai grupai vajadzēja gandrīz apvērsumu domāšanā par to, kas ir telpa, pretēju tradicionālai, klasiskai izpratnei, jo tajā bija jāievieto nevis vienkārši galdi un krēsli, bet  emocijas. Tēmu “Mūzika” attīstīt bija tikpat aizraujoši un izaicinoši. Nonākuši līdz savai idejai, audzēkņi zīmēja skices, bet kad tās bija gatavas, sāka strādāt pie tēlu veidošanas un ievietošanas kastē. 5. klašu audzēkņi veidoja arī pašas kastes, kas prasīja lielu rūpību un nebija viegls uzdevums. II un III grupas pārstāvjiem īpašu uzmanību vajadzēja pievērst ne vien darbu tēliem, kompozīcijai un proporcijām, bet arī cilvēku, priekšmetu mērogam telpā un apgaismojumam, kuru pašiem bija jāieprojektē un jāierīko, kastes ārpusē ievietojot slēdzi, ierīkojot  skatu lodziņu, pa kuru ielūkoties kastē. Janvāra beigās skolā tika sarīkota starpskate, bet februāra nogalē – darbu izvērtēšana un I kārtas laureātu noteikšana, kā arī vispārliecinošāko darbu autoru izvirzīšana uz Valsts konkursa II kārtu. Žūrijas komisijas uzdevums bija sarežģīts, jo konkursā piedalījās 131  audzēknis. Toties ielūkošanās melnajās un citu krāsu kastēs bija aizraujošs un patiess piedzīvojums.

I KĀRTAS REZULTĀTI:

 1.vieta

1.grupa
Dinija Drobņicka 1.b
Solveiga Smilškalne Zasa 2.kl.
Rihards Daukšts Zasa 1.kl.

2.grupa
Katrīna Luciva 6.b
Diāna Smalinska 5.a
Evelita Kristapsone 6.c

3.grupa
Katrīna Okuņeva 6.b
Viktorija Ahipova 6.b

2.vieta

1.grupa
Estere Pazuha 2.C kl.
Mareks Zālītis Zasa 2.kl.
Līva Pudule 1.b

2.grupa
Katrīna Lipska 5.b kl.
Igors Gazarovs 5.b kl.
Madara Latkovska 5.b kl.
Raivo Mikušāns Zasa 6.kl.

3.grupa
Ņikita Dibaņins 5.B kl.

3.vieta

1.grupa
Linda Marija Ponselē 2.c kl.
Amēlija Maļiņina 1.a kl.
Baiba Bekmane Zasa 3.kl.
Mārtiņš Geižāns Zasa 3.kl.
Amanda Užule Atašiene 2.kl.
Emīlija Zvirbule Atašiene 1.kl.

2.grupa
Ieva Estere Maševska 6.a kl.
Estere Saviča Zasa 6.kl.

ATZINĪBAS

1.grupa
Amanda Lupiķe 2.c kl.
Patrīcija Lejiņa 3.a kl.
Līva Kornele 1.a kl.
Paula Salmiņa 1.a kl.
Alīna Paramonova 2.B kl.
Kārlis Lācītis Zasa 2.kl.

2.grupa
Kaspars Voitiņš Atašiene 5.kl.
Kārlis Voičonoks 5.a kl.
Anete Gogule 6.a kl.
Sanija Šuma 5.a kl.

Diemžēl valstī sākoties ārkārtas stāvoklim, Valsts konkursa II kārta ar audzēkņu dalību klātienē nebija iespējama, tāpēc šogad II kārtas uzvarētāji (II un III grupā) tiks vērtēti pēc viņu I kārtā izveidotajām kastēm, kas no jūnija vidus līdz augustam apskatāmas Eduarda Smiļģa muzejā Rīgā un ko vērtēs profesionāla žūrija.

Uz E. Smiļģa muzeju mūsu skola vērtēšanai un dalībai izstādē nogādāja II grupas audzēkņu Katrīnas Lucivas (skolotāja Dina Lukstiņa), Evelitas Kristapsones (sk. Gaida Pluša), Diānas Smalinskas un Igora Gazarova (sk. Mētra Štelmahere), Raivo Mikušāna (sk. Anda Svarēne) scenogrāfijas darbus kā arī III grupas pārstāvju Katrīnas Okuņevas un Viktorijas Arhipovas veikumu (sk. Dina Lukstiņa).