Informācija Jēkabpils Mākslas skolas pakalpojumu saņēmējiem

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles centram.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

PERSONĀM:

  1. KAS IR IERADUŠĀS NO ĀRVALSTĪM (izņemot Lietuvu un Igauniju vai valstis, kurās 14 dienu komulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 15 cilvēkus);

Slimību profilakses kontroles centra mājaslapā publicētās valstis, kurās 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 15 (iekrāsotas baltā krāsā):

https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/kumulativie_29_05.pdf

  1. KURAS SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS IR NOTEICIS KĀ COVID-19 INFEKCIJAS SLIMĪBAS KONTAKTPERSONAS;
  1. KURĀM APSTIPRINĀTA COVID-19 DIAGNOZE UN KURU VESELĪBAS STĀVOKLIS PIEĻAUJ ĀRSTĒŠANOS MĀJĀS,

 ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izrietoši pienākumi.

Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2, 4.12.3. apakšpunktā, MINĒTAJĀM PERSONĀM NAV TIESĪBU SAŅEMT IESTĀDES PAKALPOJUMU KLĀTIENĒ.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu IR PIENĀKUMS INFORMĒT PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU PAR INFICĒŠANĀS RISKU.

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu VAR  IESTĀTIES ATBILDĪBA UN TIKT PIEMĒROTS ADMINISTRATĪVAIS SODS. Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.