Informācija audzēkņiem un vecākiem!

NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA
Noslēguma darba aprakstus aizstāvēšanas diena 6.klases nodod 2 eksemplāros noslēguma darba vadītājam kopā ar darbu, vienu eksemplāru iesniedz lietvedei.

Aizstāvēšana notiks Jēkabpils Mākslas skolas zālē: 6.a klasei 26. maijā no plkst.14.00, 6. b klasei 27.maijā no plkst.14.00, 6 c klasei 28.maijā no plkst.14.00. Aizstāvēšanas laikā piedalās tikai pedagogi un viens audzēknis, ievērojot 2m distanci.

Zasas filiālē 29.maijā no plkst.15.00.

Noslēguma darbus būs iespējams apskatīt no 1.jūnija līdz 15.jūnijam. 6.klases absolventi pēc saviem noslēguma darbiem var nākt no 15.jūnija līdz 19.jūnijam.

APLIECĪBU IZSNIEGŠANA – ierodas tikai audzēkņi un pedagogi!!!:

Jēkabpils Mākslas skolas zālē 30.maijā 6.a klasei no plkst.12.00 – 13.30, 6. b klasei no plkst.14.00-15.30, 6 c klasei no plkst.16.00-17.30. Apliecību izsniegšanas laikā piedalās tikai viena klase, pedagogi (kopā līdz 25 personas), audzēknis, ievērojot distanci 2m, paņem savu apliecību ar sekmju izrakstu un diplomu uz sagatavotas virsmas, bez tieša kontakta. Zasas filiālē apliecību izsniegšana notiek 29.maijā no plkst.16.00.

PLENĒRS 3.-5.klasēm
Piedalās visi audzēkņi, izņemot tos, kuriem ir kādas veselības problēmas, (šādā gadījumā tas paliek kā mācību parāds, kas jānokārto septembrī).
Plenērs notiek attālināti 1.,2.,3.,8.,9.,10.jūnijā no plkst.10.00-13.00. Līdz plkst.14.00 konsultāciju laiks. Skolotāji visu plenēra un konsultācijas laiku atrodas savā darba vietā – skolā savā klasē, sniedzot attālinātas konsultācijas plenēram. Darbu iesniegšana, labošana, vērtēšana 1.-5.klasēm notiek plenēra laikā atsevišķās skolas telpās, ievērojot distanci 2m.

Iespējamas individuālas konsultācijas pie skolotājiem, iepriekš sazinoties ar skolotāju un atbilstoši drošības norādījumiem.

Plenērs pa klasēm un vadītāji:
3.a kl. audz. G.Pluša. vada D.Eglīte (komp.) un M.Štelmahere (zīm., glez.);
3.b. vada klases audzinātājs J.Urtāns (zim. komp.) un B.Brūvere – Kukle (glez.),
4.vada klases audzinātāja I.Gelecka,
5.a. vada klases audz. D.Lukstiņa (zīm., komp.) un  R.Štelmahere (glez.);
5.b vada klases audz. S.Šķēle-Tomiņa (zim., komp.) un R.Štelmahere (glez.).

IZLIEKAM ATZĪMES (visos mācību priekšmetos):
6.klasēm līdz 25.maijam;
1.klasēm – 8.jūnijā;
2.klasēm – 9.jūnijā;
3.-5.klasēm – 12.jūnijā.

LIECĪBU IZSNIEGŠANA:
Liecību saņemšana 1. klasēm notiek 11.jūnijā no plkst. 13.00-14.00, 2. klasēm – 12.jūnijā no plkst. 13.00-14.00, 3.-5. klasēm 15.jūnijā no 13.00-15.00, liecības var saņemt arī pie skolas vadības no plkst. 9.00-17.00 darba dienās. 5.klasēm kopā ar liecību izsniegšanu tiks sniegta arī informāciju par vasaras darbu – 30 noslēguma darbu skicēm.

Visos tikšanās pasākumos ievērot distanci 2m, roku dezinfekciju, telpās uzturēties tikai 2-3 apmeklētāji, skolas zālē ne vairāk kā 25 apmeklētāji.

Dežurants seko apmeklētāju ielaišanai konkrētā telpā, saskaņo ar pedagogu, vai skolas vadību.

Lietvede pieņem tikai vienu apmeklētāju lietvedības telpā ar distanci 2m.