Jēkabpils mākslas skolas dalība eTwinning projektā “Pikniks Dzejas pasaulē”

Nacionālajā projektā “Pikniks Dzejas pasaulē”, kas norisinājās no 2019.gada augusta līdz novembrim, piedalījās 6 Latvijas partnerskolas (Majoru vidusskola, Jūrmala; Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepāja; Latvija Vangažu vidusskola, Inčukalna Novads; Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Garkalnes Novads; Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, Madonas Novads; Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils).

Projekta kopīgais mērķis bija iepazīt 21.gs. latviešu autoru dzeju, jaunrades procesa norisi, vērtības, rakstnieku personības, izmantojot dažādus digitālos rīkus darba procesā. Radošajā dialogā ar dzeju profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jēkabpils Mākslas skolā skolotājas Sigijas Šķēle-Tomiņas vadībā 5.,6. klases audzēkņi iepazina un izzināja, pētīja Rutas Štelmaheres daiļradi.

Dzejnieces personību mūsu audzēkņi zināja kā mākslinieci, skolotāju, gleznotāju, šoreiz mūsu komandai bija iespēja iepazīt Rutu kā dzejnieci, klātienē – tikšanās reizē – noskaidrojot mākslinieciskās nianses dzejas tapšanas procesā un sacerēt savus radošos dzejas darbus.

Paspilgtinot dzejas rindās ietvertās domas  ar vizuālām sajūtām, audzēkņi strādāja mākslas valodas pamatos, darbs materiālā – stikla apgleznošanas, datorgrafikas stundās, kā arī izbaudīja radošo darba procesu dabā ar piedzīvojumu un eleganci dzejas pasaulē, izmantojot digitālos IKT rīkus darba vizualizēšanai, radīšanai, prezentēšanai.

Darba procesā skolēni iepazinās ne tikai ar literāro darbu saturisko būtību, bet arī tā mākslinieciskās formas savdabību, saskaroties ar terminu – sirreālisms gan mākslā, gan dzejā, arī iepazīt dzejas autores emocionālos pārdzīvojumus, estētisko vērtību nozīmi, izmēģinot dažādus mākslinieciskās jaunrades veidus – literāro, muzikālo, lietišķās mākslas un IKT.

Notika radošie dzejas pasākumi – dzeju pētot, izzinot, zīmējot, sacerot, svītrojot, izrakstot, pamatojot, lasot, izdziedot. Darba procesā JMS vadītāja S.Šķēle-Tomiņa sadarbojās arī ar citiem priekšmetu skolotājiem – Baibu Brūveri-Kukli (mākslas valodas pamatu skolotāju), Ivetu Vucenu (datorgrafikas skolotāju), Rutu Štelmaheri (pedagogu – mākslas valodas pamatu, gleznošanas skolotāju un rakstnieci). Tas bija vareni jauks notikums, iemācoties sadarboties, plānot un sasniegt izvirzītos gala rezultātus.
Jēkabpils Mākslas skolēnu grupa (Amanda Tomiņa, Madara Latkovska, Estere Midega, Kristiāna Šņorniece) piedalījās dažādos sadarbības uzdevumos: izpildīja Dzejas Piknika uzdevumus, ko iesūtīja pa pastu Vangažu Vidusskolai, uzdevumu izpilde sanāca kā pasākums ar atraktīvām nodarbēm dabā (video skat. zemāk). Kā arī skolēni izveidoja uzdevumu, kā pretatbildi izaicinot Vangažu vidusskolas audzēkņus salikt e-puzli ar sacensības garu savā starpā (uzdevumu skat. zemāk).

Sadarbība veidojās ar dzejas e-kartītēm, e-afišām un dzejas piktogrammām TwinSpace vietnē. Jēkabpils Mākslas skolēni sasniedza projekta gala rezultātus, izpildot projekta plānus un uzdevumus, strādāja kopā aktivitātēs un sadarbojās viens ar otru, tā rezultātā tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes.

Jēkabpils Mākslas skolai šī bija pirmā pieredze eTwinnig projektā. Līdz ar to šis bija arī mans pirmais projekts, kurā es piedalījos un vadīju savas skolas ietvaros. Tas bija vareni jauks piedzīvojums, tikai mums vajadzēja vairāk laika, lai saprastu, kas mums jādara, kā sadarboties, plānot un sasniegt gala rezultātus. Pamazām piepildījām TwinSpace savas mapes ar radošiem dzejas pasākumiem, failiem, bildēm. Secinājumi ir daudz un vērtīgi! Paveicot šo projektu, ir sajūta, ka audzēkņiem šāda veida uzdevumi ir piedzīvojums, kas raisa radošumu ne tikai vienā jomā, bet paver skatu arī citos lauciņos, kurus ir vērts iepazīt arī caur mākslu! Katrā projektā arī pats skolu projekta vadītājs kaut ko mācās, nav tā, ka visu zin un saprot. Patika, ka darba procesā mēs varam mācīties viens no otra. Plānotās projekta aktivitātes norādītajā plānā tika veiksmīgi realizētas, izņēmums ir visu partneru dalībnieku tikšanās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Gaismas pilī), kur gatavojāmies Dzejas Radošo pulksteņu izstādei, un izdot grāmatu papīra formātā. Domājām kopīgas aktivitātes ar partneriem, lai projekts sniegtu produktīvu galarezultātu.

Esmu apmierināta ar darba rezultātiem, jo tie ir interesanti un atbilst 21.gs. – dzeja piktogrammās, Dzejas Radošie pulksteņi, Dzejas video – SLAMS, radītās sirreālās dzejas rindas, iepazīti Latvijas novados mazāk zināmie dzejnieki caur partnerskolām (video skat. zemāk).

Savās stundās vēlos mainīt uzdevuma formas un iespēju daudzveidību, uzdevumu darbam līdztekus iegūt zināšanas par savu novadu un izcilām personībām, kopā ar skolēniem iet dabā, radoši darboties, gūt pozitīvas emocijas. Veiksmīga ideja ir partneru kopdarbs izveidotā e-grāmata (3 daļas, izmantojot rīku issuu.com).
Lielisks kopdarbs! Prieks, ka ar eTwinning starpniecību varam iepazīties un kopīgi sadarboties nacionālajā līmenī ar skolām un viņu darbības sfērām, atrast kopīgo un atšķirīgo, un satikt kolēģus. Secinājumu ir daudz un vērtīgi! Paveicot šo projektu ir sajūta, ka audzēkņiem tas ir piedzīvojums, kas raisa radošumu ne tikai vienā jomā, bet paver skatu arī citos lauciņos, kurus ir vērts iepazīt!

SAITES UZ PROJEKTA DARBĪBĀM

• Projekta komandas kopbildes, SALIEC arī E-PUZLI:

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/28/728/91728/images/afc6afe3.jpeg

e-puzlehttps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2fed904a9e25

• Video filmiņa “Dzejas Pikniks dabā”:

• Sadarbības uzdevums Vangažu Vidusskolai, IZMĒĢINI ARĪ TU:

e-puzlehttps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=147f9e845be3

• Dzejas pasākums – tikšanās ar dzejnieci R.Štelmaheri:

• Par projekta laikā veiktiem uzdevumiem un secinājumi par  paveikto:

• Jaunrades procesa norise: Dzejas SLAMS:

• Dzejas grāmatas izdošana (partnerskolu kopdarbs):

Autors – Sigija Šķēle-Tomiņa