Attālināto mājas darbu uzdevumi!

Sveicieni visiem pēc skolēnu brīvdienām!
Sākam attālināto mācīšanos no pirmdienas (23.marta). Skolas mājas lapā ir atrodami uzdevumi katrai klasei katrā mācību priekšmetā – ATTĀLINĀTO MĀJAS DARBU UZDEVUMI. Pedagogi šajā laika posmā atrodas darba režīmā, konsultējot audzēkņus attālināti – telefoniski, e-pastā vai WhatsApp aplikācijā – pedagogu kontakti – PEDAGOGU TELEFONU NUMURI), konsultācijas laiki ir darba dienās no plkst. 15.00-18.00 (katram pedagogam tie ir konkrēti, skatīt konsultāciju laikus mājas lapā – KONSULTĀCIJU GRAFIKS).

Svarīgi!!! Uzmanīgi izlasiet visus mājas darbu uzdevumus, daži pedagogi to ir sagatavojuši uz 1 lpp, daži vairākām. Pievērsiet uzmanību darba izpildes termiņiem, ja tādi ir norādīti, jo daži darbi var būt iesākti un nepabeigti līdz galam. Izpildītie darbi pēc atgriešanās skolā tiks vērtēti un liktas atzīmes vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem.

Aicinām par jautājumiem, kuri saistīti ar darba organizāciju un konsultācijām, sazināties ar izglītības iestādes:
direktoru – Ziedoni Bārbalu, Tel.nr. 26 879 715 (plkst.9.00 – 17.00) vai
dir.vietnieci izglītības jomā – Sigiju Šķēli-Tomiņu, Tel.nr. 20 007 392 (plkst.14.00 – 18.00)