Ko stāsta tautastērps

2018. gada oktobrī Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicināja Latvijas mākslas skolu audzēkņus piedalīties vizuālās mākslas konkursā “Ko stāsta tautastērps”.

Konkursa pirmajā kārtā pērnā gada oktobrī mākslas skolu audzēkņi iesūtīja LNKC savus izpētes darbu aprakstus, kurus pēc tam mentora vadībā attīstīja jaunrades darbos. Tieši profesionāla mākslinieka vai mākslas skolotāja atbalsts jaunrades procesā palīdzējis jauniešiem paplašināt savas varēšanas robežas un celt darbu māksliniecisko kvalitāti.

Iesūtītos darbus vērtēja: Latvijas Nacionālā kultūras centra Lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra Mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Tautastērpu centra “Senā klēts” meistare Ziedīte Muze, scenogrāfs un mākslas pedagogs Artūrs Arnis un Latvijas Nacionālā kultūras centra Folkloras un Tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs.

Dalību pieteica arī Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles audzēkņi, kuri guva panākumus – Mārcis Gabranovs ar darbu “Stāstu bluķīši”, Sindija Minalto ar darbu “Padzeries gaismas!”

Konkursa laureāti saņēma balvu – ekskursiju 2018.gada decembrī uz Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu, Igaunijā.

Šobrīd LNKC projekta “Ko stāsta tautastērps” darbi būs apskatāmi izstādē tikai mēnesi – no 13. novembra līdz 13. decembrim. Tie būs redzami Ogres Mākslas skolā Latvijas mākslas skolu audzēkņu veidotā izstādē “Dārgumi: Ko stāsta tautastērps”, kas ir noslēdzošais posms LNKC pērn uzsāktajā projektā “Ko stāsta tautastērps”. Izstāde būs atvērta bez maksas visiem interesentiem Ogres Mākslas skolas telpās Ogrē, Brīvības ielā 11.

Izstāde parāda, kā tautastērpa pētīšana palīdz ieraudzīt citu cilvēku dzīves, vēsturi, domāt par sevi un Latviju. Visus darbus vieno katra autora izceltais notikums savas dzimtas dzīvē vai paša pieredzētais. Izstādē būs apskatāmi deviņi darbi, ko radījuši 16 jaunieši no kopumā 6 mākslas skolām. Izstādes dizainu veidojis scenogrāfs Artūrs Arnis.
Paldies Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles skolotājai Andai Svarānei par audzēkņu sagatavošanu konkursam un gūtajiem panākumiem.
“Liels prieks un lepnums” saka skolas direktors Ziedonis Bārbals.

Sigija Šķēle – Tomiņa
Jēkabpils Mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā