Uzņemšana 20.augustā ir veiksmīgi noslēgusies!

Šodien uzņēmām 23 audzēkņus, no tiem 18 audzēkņus 1. klasē, 3 audzēkņus 2. klasē un 2 audzēkņus 4. klasē! Uzņemtos audzēkņus gaidām otrajā septembrī plkst.15:00 uz svinīgo sveikšanu! Pirmās klases audzinātājas – 1.a klasei Daina Eglīte, 1.b klasei Baiba Brūvere-Kukle, 2.a klasei audzinātāja ir Ina Gelecka, 2.b klasei audzinātājs ir Ziedonis Bārbals un 4.a klasei Ina Gelecka. Uz doto mirkli 1., 3. 4., 5. klases ir pilnas, 2. klasē vēl var uzņemt 5 audzēkņus (11,12 gadi). Sīkāku informāciju par uzņemšanu var uzzināt sazinoties ar skolas lietvedi, tel.nr. meklēt skolas mājas lapā www.jrms.lv