PAZIŅOJUMS audzēkņiem!

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums. Maija un jūnija mēnesis ir ražens ar notikumiem un darbiem, kuri jāpabeidz, lai priecātos par paveiktajiem gala rezultātiem. Bildē var iepazīties ar plānu, kas palīdzēs plānot jūsu laiku! Lai jauki šie pēdējie mirkļi noslēdzot mācību gadu Mākslas skolā.