Gitas Palmas izstāde Mākslas skolā

Jēkabpils Mākslas skolas zālē skatāma no 1. februāra līdz 30. aprīlim aplūkojama skolas absolventes Gitas Palmas gleznu izstāde „Līdzās”. 6. martā plkst. 17.00 notiks tikšanās ar mākslinieci.

Izstāde sniedz ieskatu mākslinieces Gitas Palmas iemīļotajās glezniecības tēmās – ainavu un transportlīdzekļu atspoguļošanu gleznās. Gleznotais transports tiek iekļauts gan ainaviskās kompozīcijās, gan tiek portretēts kā atsevišķs veselums.

Kā māksliniece saka, dienas skrējienā cilvēki nemēdz piefiksēt ikdienā ierasto, nepaceļ acis un neparaugās uz to, kas viņiem līdzās. Savukārt gleznās apstājas mirklis, un tas, kas citkārt tiek palaists garām, var tikt pamanīts. Skatītājs var paskatīties uz to, ko ikdienā varbūt pat nepiefiksē kā klātesošu.

Izstādē redzamās gleznas ir gleznotas eļļas tehnikā uz kartoniem un audekliem.

Gita Palma – Māksliniece ir absolvējusi Jēkabpils Mākslas skolu, vēlāk Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tagadējo NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolu). Tālākajās studiju gaitās ir ieguvusi Bakalaura grādu „Mākslās”, un šobrīd iegūst Maģistra grādu Vizuālās mākslas pedagoģijā.

Māksliniece aktīvi piedalās gan vietējas nozīmes gan reģionālās izstādēs kopš 2012. gada. Ir bijušas gan personālizstādes, gan grupu izstādes, gan dalība žūrētās izstādēs.

Savā glezniecībā Gita Palma cenšās būt patiesa, un atspoguļot sev tuvāko un tīkamāko, vienlaicīgi cenšoties aizraut skatītāju, liekot tam, lūkojoties gleznās, nedaudz pasapņot. Māksliniecei vienmēr ir interesanti uzklausīt to, ko skatītājs saskatījis tajā, kas uzgleznots. Vieni cenšās uzminēt, vai mākslieniecei bijusi kāda dziļa doma, radot gleznu, citi kavējas atmiņās par sev vien zināmiem stāstiem.

Latvijas daba, transports, ēkas ir tas pamats, kas caurvij mākslinieces gleznas, ar kurām Gitai Palmai tīk likt cilvēkiem aizdomāties, pasapņot, atcerēties kādu vien viņiem nozīmīgu notikumu.