Informācijai

Sakarā ar 22.11.2018. Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”, kurš nosaka, ka ar 01.01.2019. no vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā. Ja Jūsu bērns atbilst šim statusam, lūdzam iesniegt iesniegumu skolas lietvedībā par atbrīvojuma piemērošanu, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu.